KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wyrównywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrównywanie" po polsku

czasownik
 1. even *****  
  He evened the glaze with a palette knife. (On wyrównał glazurę szpachlą.)
  Mary evened the soil and placed a seed in the middle of it. (Mary wyrównała ziemię i w środku położyła nasionko.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. smooth ***
 4. true *****
  • wyrównać, wygładzić (w stolarstwie)
   My dad wants to true up the sides of a door by himself. (Mój tato własnoręcznie chce wyrównać boki drzwi.)
 5. equal *** , także: equalled British English , także: equalling British English , także: equaled American English , także: equaling American English
  • zrobić coś tak samo dobrze, wyrównać (np. rekord) [TRANSITIVE]
   He equaled his last year's score. (On wyrównał swój zeszłoroczny wynik.)
   The singer equaled her last year's performance of "I will always love you". (Piosenkarka zaśpiewała "I will always love you" tak samo dobrze, jak w tamtym roku.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
 7. reconcile *
 8. rebalance  
 9. true up
 10. roll-out , rollout
phrasal verb
 1. even up
czasownik
 1. level *****
  • wyrównywać, niwelować [TRANSITIVE]
   Let's level the knowledge of the students. (Wyrównajmy poziom wiedzy uczniów.)
   We have to level the differences between your two groups. (Musimy wyrównać różnice pomiędzy waszymi dwoma grupami.)
  • wyrównywać (wynik) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   By the end of the first half of the game, they leveled the score. (Pod koniec pierwszej połowy meczu wyrównali wynik.)
   We need to level our score or else we will lose. (Musimy wyrównać nasz wynik, inaczej przegramy.)
 2. align * , także: aline
  • wyrównywać (tekst w dokumencie)
   Align this header to the left. (Wyrównaj ten nagłówek do lewej.)
   She aligned the text to the left. (Ona wyrównała tekst do lewej.)
  • ustawiać (w szeregu), wyrównywać
 3. justify **
  • wyrównywać (np. marginesy) [TRANSITIVE]
   If you justify the margins, the text will look nicer. (Jeśli wyrównasz marginesy, tekst będzie wyglądał ładniej.)
   I am going to lower your grades if you don't justify the margins. (Obniżę wam oceny, jeżeli nie wyrównacie marginesów.)
 4. adjust ***
  • poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [TRANSITIVE]
   She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
   He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)
 5. compensate * , także: recompensate
 6. equalize American English , equalise British English
phrasal verb
 1. level off , level out

powered by  eTutor logo