Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"równy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "równy" po polsku

równy

przymiotnik
 1. equal ***
  • równy, jednakowy, taki sam
   They are of equal weight. (One są takiej samej wagi.)
   These matters are of equal importance. (Te kwestie są równie ważne.)
   For example, objects equal in size may differ in density. (Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.)
   link synonim: same
  • równy, sprawiedliwy
   I want an equal share. (Chcę równej części.)
   These pieces of cake are equal. (Te kawałki ciasta są równe.)
   That's why she wants to give you an equal chance. (Dlatego chce wam dać równe szanse.)
   We want equal opportunity and a democratic education for our children. (My chcemy równych możliwości i demokratycznej edukacji dla naszych dzieci.)
   Men must be equal in front of the law. (Ludzie muszą być równi wobec prawa.)
 2. fair ***
  • sprawiedliwy, równy (np. sposób traktowania)
   Fair treatment of the customers is our aim. (Sprawiedliwe traktowanie klientów jest naszym celem.)
   People have a right to a fair trial. (Ludzie mają prawo do sprawiedliwego procesu.)
   All children deserve fair treatment. (Wszystkie dzieci zasługują na równe traktowanie.)
   link synonim: just
   przeciwieństwo: partial
 3. level *****
  • płaski, równy
   Add one level teaspoon of sugar. (Dodaj jedną płaską łyżeczkę cukru.)
   Make sure the shelves are level. (Upewnij się, że półki są ustawione poziomo.)
   link synonimy: flat, even
   przeciwieństwa: uneven, vertical
 4. balanced **
  • równy (o dwóch siłach)
 5. even *****
  • równy, płaski
   He had amazingly white and even teeth. (On miał zadziwiająco białe i równe zęby.)
   The floor in this room isn't even. (Podłoga w tym pokoju nie jest równa.)
   link synonimy: flat, level
  • równy, niezmienny
   We ran with an even pace. (Biegliśmy w niezmiennym tempie.)
   Paint the wall with an even pressure of the brush. (Maluj ścianę z niezmiennym naciskiem pędzla.)
  • równy, równo podzielony
   All pieces of the cake are even. (Wszystkie kawałki ciasta są równo podzielone.)
   This pizza is not even. Your slice is bigger than mine. (Ta pizza nie jest równo podzielona. Twój kawałek jest większy od mojego.)
 6. clean ****
  • równy, gładki
   You need to put it on a clean surface. (Musisz położyć to na gładkiej powierzchni.)
   Clean asphalt is good for rollerblading. (Gładki asfalt jest dobry do jeżdżenia na rolkach.)
 7. flat **
  • równy, gładki (o powierzchni, np. wody)
   The lake was flat and lifeless. (Jezioro było gładkie i bez śladów życia.)
 8. flush **
  • równy (z czymś), wyrównany, będący na tym samym poziomie
   The pavement is flush with the lawn. (Chodnik jest równy z trawnikiem.)
   Look at the desk. Is it flush with the cabinet? (Popatrz na biurko. Czy ono jest na tym samym poziomie, co szafka?)
 9. coequal   oficjalnie
 10. blokish potocznie , blokeish BrE potocznie , blokey potocznie
 11. even-steven , even-stevens BrE
 12. plane ****
  • płaski, równy termin techniczny
   He learned to roller skate on a plane surface. (On nauczył się jeździć na wrotkach na płaskiej powierzchni.)
   You should keep your device on a plane surface to protect it from overheating. (Powinieneś trzymać swoje urządzenie na równej powierzchni, żeby chronić je przed przegrzaniem.)
   link synonim: flat
 13. egal
rzeczownik
 1. equal ***
  • równy (ktoś lub coś), partner [policzalny]
   Men and women should be treated as equals. (Mężczyźni i kobiety powinni być traktowani jako równi sobie.)
   We're all equals despite our physical differences. (Wszyscy jesteśmy równi, pomimo różnic fizycznych.)
 2. positive ****

równy, równy sobie

przymiotnik
 1. equal ***  
  Man and woman were created equal. (Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni równi sobie.)
  Unfortunately, you and I are not equal. (Niestety, ty i ja nie jesteśmy sobie równi.)
 2. egal   dawne użycie