"partner" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "partner" po polsku

partner

obrazek do "significant other" po polsku
rzeczownik
 1. partner ****   [policzalny]
  She looked at her partner. (Ona popatrzyła na swojego partnera.)
  Jack is her former partner. (Jack jest jej byłym partnerem.)
  zobacz także: colleague
 2. associate , **
  • wspólnik (w biznesie), partner (w interesach) [policzalny]
   He was a friend and business associate for many years. (On był przyjacielem i wspólnikiem przez wiele lat.)
   John is his former associate. (John jest jego byłym wspólnikiem.)
 3. stakeholder *
  • interesariusz, partner (w biznesie)
   A better picture of the situation will be available next year after the stakeholder meeting. (Lepszy ogląd sytuacji możliwy będzie w przyszłym roku, po spotkaniu interesariuszy.)
 4. escort , *
 5. equal ***
  • równy (ktoś lub coś), partner [policzalny]
   Men and women should be treated as equals. (Mężczyźni i kobiety powinni być traktowani jako równi sobie.)
   We're all equals despite our physical differences. (Wszyscy jesteśmy równi, pomimo różnic fizycznych.)
 6. business associate
 7. hoss AmE slang
 8. counterparty
 9. cohabitee
 10. pardner
 11. socius
 1. significant other , SO (skrót) język pisany
  • druga połówka, partner
   Now that I went on tour with my band, my significant other and I are divided by four thousand miles. (Teraz, jak już pojechałem w trasę z zespołem, moją drugą połówkę i mnie dzielą cztery tysiące mil.)
   I live with my significant other in Warsaw. (Mieszkam z moim partnerem w Warszawie.)

"partner" — Słownik kolokacji angielskich

business associate kolokacja
 1. business rzeczownik + associate rzeczownik = partner, wspólnik
  Bardzo silna kolokacja

  And two, I don't believe he would get himself involved with a business associate.

"partner" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "partner" po angielsku

partner ****

obrazek do "partner" po polsku ill dance partner wayne
rzeczownik
 1. partner [policzalny]
  She looked at her partner. (Ona popatrzyła na swojego partnera.)
  Jack is her former partner. (Jack jest jej byłym partnerem.)
  zobacz także: colleague
 2. udziałowiec, wspólnik [policzalny]
  Peter and his partner decided to close their company. (Peter i jego wspólnik zdecydowali się zamknąć ich firmę.)
  This is my partner, Mr Smith. (Oto mój wspólnik, pan Smith.)
  One of the partners ran off with all the money. (Jeden z udziałowców uciekł ze wszystkimi pieniędzmi.)
 3. współtowarzysz [policzalny]
  My partners are too tired to walk on. (Moi współtowarzysze są zbyt zmęczeni, aby iść dalej.)
  The leader gave his partners motivational speech. (Przywódca wygłosił swoim współtowarzyszom motywacyjną przemowę.)
 4. uczestnik porozumienia (np. kraj) [policzalny]
  We are partners with Germany. (Jesteśmy w porozumieniu z Niemcami.)
  One of the partners didn't show up to the meeting. (Jeden z uczestników porozumienia nie pojawił się na zebraniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. partnerować (np. w tańcu)
  Would you like to partner me in a dance class? (Czy chciałbyś partnerować mi na lekcji tańca?)
  I don't want to partner him, he is ugly. (Nie chcę mu partnerować, on jest brzydki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. partnerski (np. miasto lub kraj partnerski)

Powiązane zwroty — "partner"

rzeczownik
przymiotnik
senior partner = główny wspólnik (np. w firmie prawniczej)
nazwa własna
kolokacje