"business leader" — Słownik kolokacji angielskich

business leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy przywódca
  1. business rzeczownik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Still another thing these great business leaders did not see.

powered by  eTutor logo