BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kolega" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolega" po polsku

kolega

obrazek do "sport" po polsku buddies.jpg
rzeczownik
 1. associate , **
  • współpracownik, kolega (w pracy) [policzalny]
   From then on she had her own staff and associates. (Od tamtego czasu ona ma swoją własną kadrę i współpracowników.)
   Did you meet my associate, Peter? (Czy poznałeś mojego kolegę, Petera?)
 2. buddy AmE ** , także: b'y dialekt
  • kumpel, kolega potocznie [policzalny]
   I talked to my buddy at the airport. (Rozmawiałem z moim kumplem na lotnisku.)
   There's no good way out of this, buddy. (Nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, kolego.)
   I don't know if you've met my buddy yet. (Nie wiem, czy poznałeś już mojego kolegę.)
   link synonimy: mate, pal
 3. mate **
  • kumpel, kolega, stary (o kumplu)  BrE potocznie [policzalny]
   I'm going to the pub with my mates. (Idę do pubu z kumplami.)
   He called his mate to come and help him. (On zadzwonił do kumpla, żeby przyszedł i mu pomógł.)
   It's fine by me, mate. (Nie ma sprawy, stary.)
   link synonimy: pal, buddy, cobber
 4. comrade *
  • kolega, towarzysz oficjalnie
   A comrade of hers was tortured and gave away her name. (Jej towarzysz był torturowany i zdradził jej imię.)
   Our comrade asked if you think that we're going to win. (Nasz towarzysz pyta czy uważasz, że jesteśmy w stanie wygrać.)
 5. pal **
 6. playmate
 7. fellow , ***
 8. sport *****
  • kolega, kumpel  AusE
   W odniesieniu do chłopca lub mężczyzny (w sposób przyjacielski).
 9. sport przestarzale **** , good sport przestarzale
  • kolega, kumpel
   Despite his weird sense of humour he is a good sport. (Pomimo dziwnego poczucia humoru, dobry z niego kolega.)
   When we were children, he was my best sport. (Kiedy byliśmy dziećmi, on był moim najlepszym kumplem.)
 10. tovarich , także: tovarish
 11. oppo
 12. compeer oficjalnie
 13. confrere   przestarzale
 14. bredren slang , bredrin slang
 15. m8
  • kumpel, kolega (pochodzi od "mate") slang
   Hey m8, what are you doing? (Hej kumplu, co robisz?)
 16. socius
przymiotnik
 1. fellow , ***
  • znajomy, kolega (opisuje osobę, z którą mamy takie same zainteresowania lub jesteśmy w tej samej sytuacji)
   He's famous among his fellow scientists. (On jest sławny wśród swoich kolegów naukowców.)
   Me and my fellow students would like to thank you for your support. (Ja i moi koledzy studenci chcielibyśmy podziękować ci za twoje wsparcie.)
 1. yaar dialekt
obrazek do "friend" po polsku
rzeczownik
 1. friend *****   [policzalny]
  I'll always be your friend. (Zawszę będę twoim przyjacielem.)
  He doesn't like most of my friends. (On nie lubi większości moich przyjaciół.)
  We've been friends for years. (Jesteśmy przyjaciółmi od lat.)
  link synonim: friendo

"kolega" — Słownik kolokacji angielskich

good sport kolokacja
 1. good przymiotnik + sport rzeczownik = kolega, kumpel
  Bardzo silna kolokacja

  Then in 1920, just to show women we're good sports, we gave them the right to vote.

powered by  eTutor logo