PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stary" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stary" po polsku

stary

obrazek do "old" po polsku Old people banging, happy
przymiotnik
 1. old *****
  • stary (nie młody)
   I didn't know that he's so old. (Nie wiedziałem, że on jest taki stary.)
   She says she's too old to go to parties. (Ona mówi, że jest za stara, aby chodzić na imprezy.)
   Greg is older than Toby. (Greg jest starszy niż Toby.)
   zobacz także: elder
  • stary (nie nowy)
   What did you do with your old car? (Co zrobiłeś ze swoim starym samochodem?)
   I hate these shoes - they are old and ugly. (Nie cierpię tych butów - są stare i brzydkie.)
   przeciwieństwo: recent
 2. elderly **
  • starawy, stary (np. maszyneria)
   My sewing machine is elderly, I have to get a new one. (Moja maszyna do szycia jest starawa, muszę kupić nową.)
   The aircraft is elderly. It doesn't look safe. (Samolot jest starawy. Nie wygląda bezpiecznie.)
   My elderly vehicle has just broken down. (Mój stary pojazd właśnie się zepsuł.)
 3. long-time , także: longtime **
  • stary, odwieczny (np. przyjaciel, wróg)
   Mark is my long-time friend. (Mark jest moim starym przyjacielem.)
   Tom is his long-time enemy because he stole his girlfriend in high school. (Tom jest jego odwiecznym wrogiem, bo ukradł mu dziewczynę w liceum.)
 4. aged *
 5. archaic
 6. ole
  • stary (używane do reprezentacji sposobu wymawiania słowa "old" przez niektóre osoby) język pisany
 7. hoary
 8. olde dawne użycie , olden dawne użycie
 9. in one's dotage
 10. attrite , także: attrited
 11. auld ScoE  
rzeczownik
 1. old man ***
  • stary (o ojcu, mężu) potocznie
   My old man wants me to clean my room before I go. (Mój stary chce, żebym posprzątał pokój, zanim pójdę.)
   Mary's coming to my party alone because her old man has to work. (Mary przyjdzie na moją imprezę sama, bo jej stary musi pracować.)
  • stary (o przyjacielu) potocznie
   Hey, old man! How's it going? (Cześć, stary! Jaki leci?)
   This is my old man, Peter. (To mój stary przyjaciel, Peter.)
 2. mate **
  • kumpel, kolega, stary (o kumplu)  BrE potocznie [policzalny]
   I'm going to the pub with my mates. (Idę do pubu z kumplami.)
   He called his mate to come and help him. (On zadzwonił do kumpla, żeby przyszedł i mu pomógł.)
   It's fine by me, mate. (Nie ma sprawy, stary.)
   link synonimy: pal, buddy, cobber
 3. sport *****
  • stary (odzywka do kolegi)  AusE język mówiony
   Sport, that's the best joke I've ever heard. (Stary, to najlepszy żart, jaki kiedykolwiek słyszałem.)
   Sport, she told me she loved me! (Stary, ona powiedziała mi, że mnie kocha!)
 4. old thing przestarzale
 5. marra
 6. aged parent
 7. cuz
 8. old chap , old fellow
 9. old sport BrE żartobliwie , old top żartobliwie
 10. paisano
 11. cully
wykrzyknik
 1. old boy
idiom
 1. along in years
 2. old bean

Powiązane zwroty — "stary"

przymiotnik
rzeczownik
stary numer = routine +1 znaczenie
antyk (stary, wartościowy przedmiot) = antique
starość = old age +5 znaczeń
wrak (stary samochód w kiepskim stanie) = wreck
staruszka = old girl +2 znaczenia
staruszek = old-timer +5 znaczeń
staroć = dinosaur +1 znaczenie
suchar (stary i dobrze znany dowcip) = chestnut
starzec = greybeard BrE , graybeard AmE +4 znaczenia
starowina = geezer potocznie +1 znaczenie
stara BrE = old dear +1 znaczenie
inne
phrasal verb
odnawiać coś (np. stary samochód) = do up something , także: do something up
czasownik
postarzać = date +1 znaczenie
wyburzać (np. ścianę, stary budynek) = bulldoze
idiom
powiedzenie
przysłówek
Zobacz także: stary, ale jarystary, a głupi

"stary" — Słownik kolokacji angielskich

old fellow kolokacja
 1. old przymiotnik + fellow rzeczownik = stary, staruszek (żartobliwie)
  Bardzo silna kolokacja

  The old fellow even came to see me, so you know how bad I was.

old man kolokacja
 1. old przymiotnik + man rzeczownik = stary (o ojcu, mężu)
  Bardzo silna kolokacja

  Old man came in and told me he wanted some air.

  Podobne kolokacje:
old chap kolokacja
 1. old przymiotnik + chap rzeczownik = stary, staruszek (żartobliwie)
  Bardzo silna kolokacja

  My idea was to get this book and coach the dear old chap.

  Podobne kolokacje:
old thing kolokacja
 1. old przymiotnik + thing rzeczownik = stary (koleżeński zwrot)
  Bardzo silna kolokacja

  I learn that instead of taking old things, you took my best.

  Podobne kolokacje:
old sport kolokacja
 1. old przymiotnik + sport rzeczownik = kumpel, przyjaciel, stary
  Zwykła kolokacja

  It is the oldest sport being played in the country today.