"dawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawny" po polsku

dawny

przymiotnik
 1. old *****
  • poprzedni, dawny
   My old girlfriend used to cook a birthday dinner for me. (Moja poprzednia dziewczyna zwykła gotować mi urodzinową kolację.)
   My old phone was better than the one I have now. (Mój poprzedni telefon był lepszy od tego, który mam teraz.)
   link synonim: former
 2. late *****
 3. old-time , old-timey
 4. pristine *
 5. bygone
 6. olde dawne użycie , olden dawne użycie
 7. former , , fmr. (skrót)
  • dawny, były, niegdysiejszy
   Her former husband now lives in Warsaw. (Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.)
   This country was a former Spanish colony. (Ten kraj był dawną kolonią hiszpańską.)
   link synonim: ex-
   przeciwieństwo: current
 8. forepassed , także: forepast
 9. aforetime  
 10. bygones
 11. quondam oficjalnie
prefiks
 1. archo-
 2. ex-

Powiązane zwroty — "dawny"

przysłówek
dawniej = once , także: oncet +3 znaczenia
inne
dawniej = in the past +1 znaczenie
rzeczownik
lanca (dawny rodzaj broni) = lance
jurta (dawny mongolski lub turecki namiot) = yurt , także: yurta , także: ger
lansjer (dawny taniec salonowy) = lancer
Sarmata (dawny polski szlachcic) = Sarmatian
kedyw (dawny tytuł tureckich władców Egiptu) = khedive
mużyk (dawny rosyjski chłop) = moujik , muzhik , także: mujik
szarpie (dawny materiał opatrunkowy) = lint
jarl (dawny wódz skandynawski) = jarl
dawny zwyczaj = ancient custom +1 znaczenie
przymiotnik
starodawny = ancient +2 znaczenia