Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"były" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "były" po polsku

były

przymiotnik
 1. past , ****
  • były, miniony
   In the past days we were much happier. (W minionych dniach byliśmy dużo szczęśliwsi.)
   The past few months have been difficult. (Kilka minionych miesięcy było trudnych.)
   link synonim: former
   zobacz także: retired
 2. late *****
 3. one-time *
  • były (np. gwiazda filmu, polityk)
 4. lapsed
 5. former , , fmr. (skrót)
  • dawny, były, niegdysiejszy
   Her former husband now lives in Warsaw. (Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.)
   This country was a former Spanish colony. (Ten kraj był dawną kolonią hiszpańską.)
   link synonim: ex-
   przeciwieństwo: current
 6. quondam oficjalnie
 7. whilom
rzeczownik
 1. ex potocznie
  • były (np. mąż, żona, narzeczony)
   Leo is Jenny's ex-boyfriend. (Leo jest byłym chłopakiem Jenny.)
   zobacz także: former
prefiks
 1. ex-
czasownik
 1. be *****
  • być, bywać
   I am Tom. (Jestem Tom.)
   This is a dog. (To jest pies.)
   Where are you? (Gdzie jesteś?)
   I am a student. (Jestem studentem.)
   He is young. (On jest młody.)
   She is smart. (Ona jest mądra.)
   It is a car. (To jest samochód.)
   She can be sad. (Bywa smutna.)
 2. be around ** , be about BrE *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • stanowić, być [przechodni]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. go , *****
 5. subsist
 6. make *****
  • zostawać, być (kimś) [przechodni]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty — "były"

inne
inne
phrasal verb
rzeczownik
czasownik
idiom
przymiotnik
błyszczący (np. o ubraniach, które wyglądają tak, jakby były mokre) = wet-look
przysłówek