Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"head" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "head" po angielsku

head ***** , także: heid dialekt

obrazek do "head" po polsku W sieci toksycznego szefa obrazek do "head" po polsku
rzeczownik
 1. głowa [policzalny]
  He put his head on her shoulder. (On położył głowę na jej ramieniu.)
  Mom shook her head. (Mama potrząsnęła głową.)
  I can't get this tune out of my head. (Nie mogę się pozbyć tej melodii z mojej głowy.)
  link synonim: noll
 2. umysł [policzalny]
  You need to have a clear head. (Musisz mieć oczyszczony umysł.)
  Relax your head and breathe in. (Zrelaksuj umysł i weź oddech.)
 3. spokój, rozsądek
  Listen to your head. (Idź za głosem rozsądku.)
  Keep your head. (Zachowaj rozsądek.)
 4. szef, dyrektor [policzalny]
  He is the head of our department. (On jest szefem naszego departamentu.)
  Who is the head here? (Kto jest tu szefem?)
 5. przód [tylko liczba pojedyncza]
  The head of the crowd was going fast. (Przód tłumu szedł szybko.)
  Can you see the head of this manifestation? (Czy widzisz przód manifestacji?)
 6. źródło (rzeki) [policzalny]
  Usually the head of a river is in the mountains. (Rzeka ma przeważnie swoje źródło w górach.)
  We will take off from the head of the river. (Wystartujemy ze źródła rzeki.)
 7. głowa, główka (rośliny) [policzalny]
  She took some photos of flower heads. (Ona zrobiła trochę zdjęć główkom kwiatów.)
  He picked a poppy head. (On zerwał główkę maku.)
 8. głowa (odległość) [tylko liczba pojedyncza]
  He was 3/4 head taller than me. (On był o 3/4 głowy wyższy ode mnie.)
  The bench is 5 heads long. (Ławka ma długość 5 głów.)
 9. główka (jakiegoś narzędzia) [policzalny]
  Be careful with the head of the hammer. (Bądź ostrożny z główką młotka.)
  A pin has a small head. (Szpilka ma małą główkę.)
 10. pianka (na piwie) [policzalny]
  The head on my beer is small. (Pianka na moim piwie jest mała.)
  I don't like a lot of head on my beer. (Nie lubię dużo piany na moim piwie.)
 11. przetwornik [policzalny]
  Tape head can change the magnetic field into an electrical form. (Przetwornik może zmienić pole magnetyczne w formę elektryczną.)
 12. czubek (np. krostki) [policzalny]
  The head of my pimple annoys me. (Denerwuje mnie czubek mojego pryszcza.)
 13. mineta (seks oralny) wulgarnie
 14. kibic, fan slang
  A head picked a fight during the match. It turned into rough stuff. (Kibic wywołał kłótnię podczas meczu. To przerodziło się w rozróbę.)
  My brother is a head of this football team. (Mój brat jest kibicem tej drużyny piłki nożnej.)
 15. ćpun slang
  You look like a head, wash your face and wear something clean. (Wyglądasz jak ćpun, umyj twarz i załóż na siebie coś czystego.)
  He's high. What a head. (On jest naćpany. Co za ćpun.)
 16. łazienka (na statku)
  "Where is the head on this ship?" "Go straight ahead and turn left." ("Gdzie jest łazienka na tym statku?" "Idź prosto przed siebie i skręć w lewo.")
  If you don't listen to my orders, you'll clean the head. (Jeśli nie będziesz słuchać moich rozkazów, będziesz mył łazienkę.)
 17. zbiornik wodny otoczony wałem przeciwpowodziowym
  zobacz także: levee

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kierować się, zmierzać [nieprzechodni]
  The flight is headed for Europe. (Lot jest skierowany do Europy.)
  I'm heading for a shop near your home. (Zmierzam do sklepu koło twojego domu.)
  Where are you heading? (Dokąd zmierzasz?)
 2. być na czele [przechodni]
  He heads the rescue team. (On jest na czele ekipy ratunkowej.)
  I'm heading the group of my friends. (Jestem na czele mojej grupy przyjaciół.)
 3. być na szczycie (np. listy) [przechodni]
  My song heads the list of music hits. (Moja piosenka jest na szczycie listy muzycznych hitów.)
 4. główkować (uderzać piłkę głową, np. w piłce nożnej) [przechodni/nieprzechodni]
  The player heads and scores. (Piłkarz uderza głową i zdobywa gola.)
  He headed the ball but he didn't score. (On główkował piłkę, ale nie zdobył gola.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. główny
  She is one of the members of the head board. (Ona jest jednym z członków głównego zarządu.)
  Alberto is our head cook. (Alberto jest naszym głównym kucharzem.)

head *****
head up

czasownik
 1. dowodzić, kierować, zarządzać
  He heads the army. (On dowodzi armią.)
  She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

head teacher BrE , także: headteacher BrE , także: head *****
headmaster BrE
principal AmE **
headmistress

"Headmaster" to dyrektor. Jeżeli natomiast mówimy w tym kontekście o kobiecie, czyli dyrektorce, używamy słowa "headmistress".
Head teacher Caroline Haynes.
rzeczownik
 1. dyrektor, dyrektorka (w szkole)
  The head teacher called his parents. (Dyrektor zadzwonił do jego rodziców.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

head *****

rzeczownik
 1. róg fałowy
 2. toaleta
przysłówek
 1. na głowę (na jedną osobę)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. kierować się do
rzeczownik
 1. ćpun (uzależniony od amfetaminy)
suffiks
 1. do tworzenia rzeczowników (czubek czegoś)
 2. do tworzenia rzeczowników (miejsce, gdzie coś bierze swój początek)

Powiązane zwroty — "head"

phrasal verb
rzeczownik
head start = fory, ułatwienie +1 znaczenie
head coach , senior coach , manager = główny trener (szkolący sportowców)
headquarters , HQ (skrót) , H.Q. (skrót) , h.q. (skrót) , hdqrs. (skrót) = główna siedziba, centrala, główne biuro, główna kwatera +2 znaczenia
headline = nagłówek (tytuł artykułu prasowego)
overhead = foliogram (do wyświetlania obrazu z rzutnika) +2 znaczenia
headway = postęp +1 znaczenie
head injury = obrażenia głowy (np. na skutek wypadku)
header = nagłówek (na górze strony) +3 znaczenia
headache = ból głowy +1 znaczenie
headpiece = hełm +1 znaczenie
deadhead = dureń, tępak, zero (o głupiej osobie) +3 znaczenia
headboard = zagłówek (oparcie na głowę przy łóżku)
headland = cypel +2 znaczenia
headrest = zagłówek (w samochodzie)
bonehead = zakuty łeb, tępak, osioł (o kimś głupim lub upartym)
idiom
przysłówek
head-on = bezpośrednio +1 znaczenie
head-to-head , H2H (skrót) = bezpośrednio (np. konfrontować się) +1 znaczenie
ahead = z przodu, przed kimś +3 znaczenia
czasownik
przymiotnik
inne
wykrzyknik
kolokacje