"kierować się do" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierować się do" po polsku

kierować się do

phrasal verb
 1. make for ** , head for **  
  The coach was heading for Warsaw. (Autokar kierował się do Warszawy.)
  We made for the door. (Skierowaliśmy się do drzwi.)
 2. head to *  
 3. head over to
phrasal verb
 1. refer somebody to something
phrasal verb
 1. aim something at somebody

"kierować się do" — Słownik kolokacji angielskich

head for kolokacja
 1. head czasownik + for przyimek = kierować się do
  Bardzo silna kolokacja

  He gave up and began to head for the door.

  Podobne kolokacje:
head to kolokacja
 1. head czasownik + to przyimek = kierować się do
  Bardzo silna kolokacja

  I'll head to bed myself and talk to him in the morning.

  Podobne kolokacje:
make for kolokacja
 1. make czasownik + for przyimek = kierować się do
  Bardzo silna kolokacja

  The world came together and decided to try to make trade work for the least among us.

  Podobne kolokacje: