"to" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "to" po polsku

to

obrazek do "it" po polsku
zaimek
 1. it *****
  • ono, to
   It doesn't belong to you! (To nie należy do ciebie!)
   Is it a boy or a girl? (To chłopiec czy dziewczynka?)
   Where is it? (Gdzie to jest?)
   zobacz także: itself, its
  • to, tego
   I've looked everywhere, but I still can't find it. (Patrzyłem wszędzie, ale wciąż nie mogę tego znaleźć.)
   She didn't want to talk about it. (Ona nie chciała o tym rozmawiać.)
   "Where's my mobile?" "You left it on the table." ("Gdzie jest moja komórka?" "Zostawiłeś ją na stole.")
 2. this **
  • to (używane w odniesieniu do osoby, przedmiotu, wydarzenia, które już zostało wspomniane)
   This is the magazine I was talking about. (To jest to czasopismo, o którym mówiłem.)
  • to, teraz (używane w odniesieniu do teraźniejszej sytuacji)
  • to, tego (w odniesieniu do czegoś, co będzie powiedziane, np. "słuchaj tego") język mówiony
   Listen to this: I've got a new job. (Słuchaj tego: dostałem nową pracę.)
 3. that *****  
  That's all I have. (To wszystko, co mam.)
  Is that all you have to say? (Czy to wszystko, co masz do powiedzenia?)
  Is that a good idea? (Czy to dobry pomysł?)
określnik
 1. what , ***** , także: wat potocznie , także: wut potocznie
  • to, co (używane na początku zdania)
   What I mean is that I feel really homesick. (To, co miałam na myśli, to że naprawdę tęsknię za domem.)
   What I want to say is that I really like you. (To, co chcę powiedzieć, to że naprawdę cię lubię.)
przymiotnik
 1. this **
  • to (używane przy przedstawianiu osób) język mówiony
   Is this your husband? (Czy to twój mąż?)

to, ten

zaimek
 1. one *****
  • ten, ta, to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa)
   "Which dress do you like the most?" "The red one." ("Która sukienka podoba ci się najbardziej?" "Ta czerwona")
   "Which phone should I buy?" "This one is better." ("Który telefon powinienem kupić?" "Ten jest lepszy.")
przymiotnik
 1. this one ***
  • ten, ta, to
   I have three cats but this one is my favourite. (Mam trzy koty, ale ten jest moim ulubionym.)
   I like that dress but this one is cheaper. (Podoba mi się tamta sukienka, ale ta jest tańsza.)
rzeczownik
 1. zing
 2. dealie potocznie
 1. je ne sais quoi słowo zapożyczone
  • to coś (atrakcyjna cecha, trudna do sprecyzowania)
   One needs a certain je ne sais quoi to become a famous actor. (Trzeba mieć to coś, by zostać sławnym aktorem.)
zaimek
 1. the same *****  
  "I'll have coffee, and you?" "The same." ("Ja wezmę kawę, a ty?" "To samo.")
  "I'll take a cake." "The same for me." ("Wezmę ciasto." "To samo dla mnie.")
  They ordered an omelette, so she did the same. (Oni zamówili omleta, więc ona zrobiła to samo.)

ten

obrazek do "this" po polsku
przymiotnik
 1. the one which
  • ten, ta, to który
   She's the one which I was telling you about. (To jest ta, o której ci mówiłem.)
 2. one *****  
  "Which tie is better?" "The white one." ("Który krawat jest lepszy?" "Ten biały.")
  I like the strawberry one better. (Bardziej smakuje mi ten truskawkowy.)
zaimek
 1. this **
  • ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk)
   Can I borrow this CD? (Czy mogę pożyczyć tę płytę CD?)
  • ten (używane w historyjkach i żartach, aby wspomnieć o jakiejś osobie po raz pierwszy) język mówiony
   This girlfriend of yours - how old is she? (Ta twoja dziewczyna, ile ona ma lat?)
określnik
 1. yonder termin literacki , yon termin literacki , także: yond dialekt
przymiotnik
 1. the same *****
  • ten sam, taki sam
   We go to the same school. (Chodzimy do tej samej szkoły.)
   Let's meet at the same place tomorrow. (Spotkajmy się jutro w tym samym miejscu.)
   Why do we always have to talk about the same topics? (Dlaczego zawsze musimy rozmawiać na te same tematy?)
   Your idea is the same as his. (Twój pomysł jest taki jak jego.)
 2. selfsame , self-same
 1. one and the same
przysłówek
 1. idem , id. (skrót)

Powiązane zwroty — "to"

spójnik
czy ("to lub tamto", "to czy tamto") = or
inne
czasownik
przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) = convince
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) = echo
odpowiadać (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) = reply
przysłówek
dokąd (może być używane z "to") = where
w ogóle (np. to nie ma zupełnie znaczenia) = at all
rzeczownik
reszta (to co zostało) = the rest
widok (to, co się widzi) = sight
teren (to, co otacza daną przestrzeń) = landscape , także: landskip dawne użycie
wynik finansowy (to, co zostaje na czysto) = bottom line
wysyłka (to, co się wysyła) = shipping
nieznane (to, czego się nie wie) = the unknown
zakupy (to, co się kupiło) = shopping
phrasal verb
zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu) = get something in , także: get in something
przymiotnik
niewłaściwy (nie ten, co trzeba) = wrong , także: wrang ScoE dialekt
optymistyczny (uważający, że coś będzie lepsze, niż wszystko na to wskazuje) = optimistic
inne
przyimek
określnik
którykolwiek (obojętnie który, bez względu na to który) = whichever
wykrzyknik
idiom

"to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to" po angielsku

obrazek do "to" po polsku
przyimek
 1. przed, do (używane przy podawaniu godziny) język mówiony
  The shop is open from 8 am to 9 pm. (Sklep jest otwarty od 8:00 do 21:00.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

to *****

przyimek
 1. aby, żeby (np. coś zrobić)
  Do you want me to show you the door? (Czy chcesz, abym pokazał ci drzwi?)
 2. używane samodzielnie, aby uniknąć powtórzenia czasownika
  I could have helped, but nobody asked me to. (Mogłem pomóc, ale nikt mnie nie poprosił.)
 3. w celu, po to żeby
 4. używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje
  It's nice to be wanted. (Miło jest być chcianym.)
 5. używane do określenia tego, co może albo nie może być zrobione
  I'm too tired to go out tonight. (Jestem zbyt zmęczony, by dziś wychodzić.)
 6. używane po czasowniku "be", aby coś rozkazać
  You are here to wait until I return. (Masz tu czekać póki nie wrócę.)
 7. używane do opisania czyjegoś odkrycia lub doświadczenia
  She woke to see Ben standing by the window. (Obudziła się i pierwsze co zobaczyła, to Ben stojący przy oknie.)
 8. używane, by opisać swoją postawę lub cel mówienia czegoś
  To begin with, let's look at chapter 3. (Na początek, spójrzmy na rozdział 3.)
 9. do, na
  We're flying to Berlin tomorrow. (Jutro lecimy do Berlina.)
  Could you tell me how to get to the bus station? (Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dotrzeć na dworzec autobusowy?)
  She decided to go back to London. (Ona zdecydowała wrócić do Londynu.)
 10. na (np. na lewo od czegoś, na północ od czegoś)
 11. na (np. na gimnastykę, na ślub)
 12. do (używane do opisu stanu, który jest rezultatem działań, np. śpiewać do snu, wrócić do dawnego życia)
 13. przy (np. policzek przy policzku, nóż przy gardle)
 14. do (używane, by określić, gdzie coś jest przymocowane lub połączone)
 15. do (np. stać przodem do czegoś, stać tyłem do czegoś)
 16. z (używane, by pokazać związek czegoś z czymś)
 17. do (do określonego punktu, limitu)
 18. do (do określonej daty, terminu)
 19. dla (używane, by określić kto lub co jest powiązane z działaniami, np. palenie dla zdrowia, uprzejmy dla zwierząt)
 20. dla (pracować dla kogoś)
 21. używane, by określić do czego coś jest potrzebne
 22. do (używane w porównaniach, np. jeden do dwóch)
 23. jak dla (np. jak dla mnie, jak na moje oko)
 24. ku (np. ku zdziwieniu wszystkich, ku mojemu przerażeniu)
 25. do (używane, by określić ile czasu zostało do jakiegoś wydarzenia)
 26. do (używane, by określić ile brakuje do równej jednostki)
 27. do (używane, by określić związek między dwiema różnymi miarami)
 28. przy (używane, by określić, że jakiś dźwięk towarzyszy robieniu czegoś)
 29. do (używane pomiędzy dwiema liczbami, gdy nie wiemy o jaką dokładnie liczbę chodzi)
 30. do (używane, by określić jakie są szanse na coś, np. jeden do dziesięciu)
przysłówek
 1. do pozycji przymkniętej (np. drzwi)  BrE
rzeczownik
 1. teren operacji wojennych

Powiązane zwroty — "to"

czasownik
go to something = iść na coś (np. na koncert) +1 znaczenie
wanna język mówiony = chcieć (nieformalny sposób powiedzenia, że chce się coś zrobić), skrót od "want to" (nieformalny)
gotta język mówiony , także: gotsta slang = musieć (nieformalny sposób powiedzenia, że powinno się coś zrobić), skrót od "have got to"
gonna język mówiony , gon' potocznie = zamierzać (nieformalny sposób powiedzenia, że zamierza się coś zrobić), skrót od "going to"
przyimek
onto , także: on to = do, na +1 znaczenie
next to something = oprócz czegoś (używane przy wymienianiu)
inne
inne
phrasal verb
rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
Zobacz także: haftaoughta