BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"of" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "of" po angielsku

of *****

przyimek
 1. z, ze (np. większość z nich)
  Most of them are made of plastic. (Większość z nich jest zrobiona z plastiku.)
  Most of the students support the new proposal. (Większość studentów popiera nową propozycję.)
 2. używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
  He is a friend of mine. (On jest moim przyjacielem.)
 3. używane do mówienia o cesze lub właściwości czegoś
  What is the cost of the meal? (Jaka jest cena posiłku?)
 4. używane do określenia typu substancji i jej ilości
  I need two kilos of flour. (Potrzebuję dwa kilo mąki.)
 5. używane do określenia, co coś zawiera
  Would you like a cup of coffee? (Chciałbyś filiżankę kawy?)
 6. używane do określenia, jakie elementy znajdują się w jakiejś grupie
  We saw a herd of elephants. (Widzieliśmy stado słoni.)
 7. używane do określenia konkretnej rzeczy pewnego typu
  We live in the city of New York. (Mieszkamy w mieście Nowy Jork.)
 8. używane do określenia konkretnej liczby, ilości czegoś
  We observed an increase of 3%. (Zauważyliśmy wzrost o 3%.)
 9. używane do opisania przedmiotów wyprodukowanych przez artystę
  Have you read any plays of Shakespeare? (Czytałeś jakieś sztuki Szekspira?)
 10. używane do określenia, co ukazuje jakaś historia lub obraz
  This is the photo of Elisabeth. (To jest zdjęcie Elisabeth.)
 11. używane po rzeczownikach odnoszących się do działań
  We heard about the cancellation of the meeting. (Słyszeliśmy o odwołaniu spotkania.)
 12. używane po przymiotnikach opisujących uczucia, aby pokazać wobec kogo uczucia są skierowane
  He's always been afraid of spiders. (On się zawsze bał pająków.)
 13. używane w sytuacji odnoszenia się do dnia lub momentu, kiedy coś się stało
  I can't remember the moment of the accident. (Nie pamiętam momentu wypadku.)
 14. używane w określaniu relacji czegoś w stosunku do czegoś
 15. używane do opisu głównych cech kogoś lub czegoś
  Rice was seen as a woman of great determination. (Rice była postrzegana jako kobieta o wielkiej determinacji.)
 16. używane do opisu czyjegoś wieku
  He has a son of twelve. (On ma syna w wieku dwunastu lat.)
 17. używane do określenia, skąd ktoś pochodzi
 18. używane do określenia pozycji, jaką ktoś zajmuje, np. w państwie, organizacji
 19. używane do określenia daty
  I was born on the 21st of June. (Urodziłem się 21 czerwca.)
 20. używane do określenia, kiedy coś się wydarzyło
 21. używane w określaniu przyczyny czyjejś śmierci
  He died of cancer. (On zmarł na raka.)
 22. używane do określenia, jaki materiał został użyty do produkcji czegoś
  These shoes are made of leather. (Te buty są zrobione ze skóry.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "to" po polsku
przyimek
 1. przed, do (używane przy podawaniu godziny) język mówiony
  The shop is open from 8 am to 9 pm. (Sklep jest otwarty od 8:00 do 21:00.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć coś z czegoś (np. z cech rodziców)
  The baby has something of her parents in her. (Dziecko ma w sobie coś ze swoich rodziców.)
  My son has something of my wife's smile. (Mój syn ma coś z uśmiechu mojej żony.)
  I have something of my grandmother's eyes. (Mam coś z oczu mojej babci.)
czasownik
 1. mieć w sobie coś z kogoś (dużo o czymś wiedzieć)
  Your son is something of a scientist! (Twój syn ma w sobie coś z naukowca!)
  I'm so proud of my sister - she's something of a doctor. (Jestem taki dumny z mojej siostry - ma w sobie coś z lekarza.)
przysłówek
 1. począwszy od
  These changes will apply as of next week. (Te zmiany będą obowiązywać począwszy od przyszłego tygodnia.)

Powiązane zwroty — "of"

inne
przyimek
out of = spośród, z (np. 2 spośród 10) +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
inne
none of somebody = nikt (z jakieś grupy osób)
kind of , także: kinda AmE potocznie = tak jakby, poniekąd +1 znaczenie
zaimek

podobne do "of" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "of" po polsku

rzeczownik
inne
pod adresem (skrót od 'care of') = c/o
inne
przysłówek
wiele (skrót od "a lot of") = lotsa , lotta

powered by  eTutor logo