Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"strona czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strona czegoś" po polsku

obrazek do "page" po polsku Web Page Symbol Images - Reverse Search obrazek do "direction" po polsku ... direction ...
rzeczownik
 1. page ****
  • strona (w książce, dokumencie), str. (skrót) [policzalny]
   Open your books to page 25. (Otwórzcie książki na stronie 25.)
   The book has 500 pages - how can I read it in one evening? (Książka ma 500 stron - jak mam ją przeczytać w jeden wieczór?)
   The book you sold me had greasy pages. (Ta książka, którą mi sprzedałaś, miała tłuste strony.)
  • strona (w komputerze) [policzalny]
   Go to the band's official page and read their biography. (Wejdź na oficjalną stronę zespołu i przeczytaj ich biografię.)
   Can you send me a link to that page? (Czy możesz mi wysłać odnośnik do tej strony?)
 2. side *****
  • strona, część (np. jakiegoś obszaru) [policzalny]
   This side of the city is very popular. (Ta część miasta jest bardzo popularna.)
   He was standing on the other side of the street. (On stał po drugiej stronie ulicy.)
  • strona, bok (np. stanąć po prawej stronie czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
   You have a bruise on the left side of your leg. (Masz siniaka po lewej stronie nogi.)
   I'm at the right side of the court. (Jestem po prawej stronie boiska.)
  • strona (płaskiego przedmiotu, np. kartki) [policzalny]
   The rest of the text is on the other side of this page. (Reszta tekstu jest na drugiej stronie tej kartki.)
  • strona (objętość pisma)  BrE [policzalny]
   He wrote three sides of the essay. (On napisał trzy strony wypracowania.)
   The essays should not be less than 3 sides. (Wypracowania nie powinny mieć mniej niż 3 strony.)
  • strona (np. w konflikcie, kłótni) [policzalny]
   I think she's wrong so I'm on your side. (Myślę, że ona się myli, więc jestem po twojej stronie.)
   You are never on my side! (Nigdy nie jesteś po mojej stronie!)
  • strona (jedna z dwóch drużyn biorących udział w meczu)  BrE [policzalny]
   Our side won this match. We are simply the best! (Nasza drużyna wygrała ten mecz. Jesteśmy po prostu najlepsi!)
   Their side is better today, I have to admit that. (Ich strona jest dziś lepsza, muszę to przyznać.)
 3. direction ****
  • kierunek, strona [policzalny lub niepoliczalny]
   Are you sure we're going in the right direction? (Czy jesteś pewien, że jedziemy w dobrym kierunku?)
   You have an excellent sense of direction. (Masz doskonałe wyczucie kierunku.)
  • strona, kierunek [policzalny]
   He pointed in the opposite direction. (On wskazał w przeciwnym kierunku.)
   Stop her, she's driving in the wrong direction. (Zatrzymaj ją, ona jedzie w złą stronę.)
 4. party *****
  • strona (w procesie) [policzalny]
   One of the parties didn't appear in court. (Jedna ze stron nie stawiła się w sądzie.)
   Which party do you represent? (Którą stronę reprezentujesz?)
  • strona (umowy)
   one of the people or groups that are involved in a legal agreement
   Both parties signed the agreement. (Obie strony podpisały umowę.)
   One of the parties didn't receive a copy of the agreement. (Jedna ze stron nie otrzymała kopii umowy.)
 5. facet
  • strona, aspekt
   As a scientist, I would examine every facet of this case. (Jako naukowiec, zbadałbym każdy aspekt tego przypadku.)
 6. aspect ***
 7. suitor

strona czegoś

rzeczownik
 1. side of something
  • strona czegoś
   They caught her because she was driving on the wrong side of the road. (Oni złapali ją, bo jeździła po złej stronie drogi.)
   At the other side of the garden, my grandparents sat at the table. (Po drugiej stronie ogrodu moi dziadkowie usiedli przy stole.)
  • strona czegoś (np. kartki papieru)
   I wrote my name on the left-hand side of the page. (Napisałem moje imię po lewej stronie kartki.)