TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"część" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "część" po polsku

część

obrazek do "part" po polsku obrazek do "section" po polsku obrazek do "portion" po polsku
rzeczownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *   [policzalny lub niepoliczalny]
  It's only part of the problem. (To tylko część problemu.)
  The rear part of the car was damaged. (Tylna część samochodu była uszkodzona.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: component, ingredient
 2. side *****
  • strona, część (np. jakiegoś obszaru) [policzalny]
   This side of the city is very popular. (Ta część miasta jest bardzo popularna.)
   He was standing on the other side of the street. (On stał po drugiej stronie ulicy.)
 3. section ****
  • część, odcinek, sekcja [policzalny]
   a part
   He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
   Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
   zobacz także: piece, portion
  • fragment, część (całości)
   I want to cut off this section of the dress. (Chcę uciąć tę część sukienki.)
   I will show you a section of that article. (Pokażę ci fragment tamtego artykułu.)
 4. lot , *****   [policzalny]
  My lot of inheritance is way smaller than my sister's. (Moja część spadku jest dużo mniejsza niż mojej siostry.)
  Your lot is bigger than mine, it's unfair. (Twoja część jest większa od mojej, to niesprawiedliwe.)
 5. portion ***
  • część, partia, fragment [policzalny]
   This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
   A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
   przeciwieństwo: whole
   zobacz także: section, segment
 6. element ****   [policzalny]
  We are missing one element from the puzzle. (Brakuje nam jednej części z puzzli.)
  One element doesn't fit to the others. (Jeden element nie pasuje do pozostałych.)
  zobacz także: component
 7. bit ****
  • część, kawałek  BrE [policzalny]
   A window crumbled into bits. (Okno rozpadło się na kawałki.)
   I think it's the best bit of the website. (Myślę, że to najlepsza część strony internetowej.)
   zobacz także: a bit
 8. share *****   [tylko liczba pojedyncza]
  He ate my share of the cake. (On zjadł moją część tortu.)
  A share of her money is mine. (Część jej pieniędzy jest moja.)
 9. segment **
  • część (populacji), segment (np. rynku), sektor (np. finansowy) [policzalny]
   She cannot take part in different segments of the society all the time. (Nie może działać w rożnych częściach społeczeństwa w tym samym momencie.)
   She works for the financial segment in a well-known company. (Ona pracuje dla sektoru finansowego w dobrze znanej firmie.)
   zobacz także: portion
 10. fraction **
  • część, frakcja, odłam [policzalny]
   Every fraction in Africa caIls themselves by these noble names. (Każda frakcja w Afryce nosi szlachetną nazwę.)
 11. fragment **
 12. movement ****
  • część (np. symfonii)
   I didn't enjoy the first movement of his symphony. (Nie podobała mi się pierwsza część jego symfonii.)
   Let's analyze the second movement of the suite. (Przeanalizujmy drugą część tej suity.)
 13. fraction **
 14. limb **
  • człon, odnoga, część (organizacji, zrzeszenia, itd.)
   The local limb of the company was very successful this year. (Miejscowa odnoga firmy odniosła dużo sukcesów w tym roku.)
 15. del *  
 16. instalment BrE , installment AmE
  • odcinek (serialu), część (np. trylogii)
 17. pars
 18. deal *****
 19. parter
  • część, odcinek (np. programu telewizyjnego, filmu o określonej liczbie części)
 20. share-out BrE
 21. feck ScoE  
 22. dite

Powiązane zwroty — "część"

przymiotnik
drugi (część jakiejś całości) = other , także: ither ScoE
częściowy = partial +2 znaczenia
phrasal verb
stanowić (część całości) = make up something , make up
rzeczownik
dach (część budynku) = roof
komórka (część żywego organizmu) = cell
północ (północna część, np. kraju, regionu) = the north
procent (część czegoś wyrażona w procentach) = percentage
dół (dolna część czegoś) = bottom
dłoń (jej wewnętrzna część) = palm
policzek (część twarzy) = cheek
ramię (część ubrania) = shoulder
partia (część meczu) = game
broda (część ciała) = chin
góra (górna część czegoś) = top
słupek (część bramki) = post
front (najważniejsza część) = front
wschód (wschodnia część czegoś) = east
pięta (część ciała) = heel
metoda (część klasy w programie) = method
księga (część większej całości, np. Księga Rodzaju w Biblii) = book
klucz (istotna część czegoś) = key
spód (najniższa część czegoś) = base
serce (najważniejsza część czegoś) = heart
cząstka = particle +2 znaczenia
siodełko (część np. gitary) = nut
określnik
większość (większa ilość lub część) = most
przysłówek
częściowo = in part +6 znaczeń
inne
prefiks