Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"odcinek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odcinek" po polsku

odcinek

obrazek do "episode" po polsku
rzeczownik
 1. section ****
  • część, odcinek, sekcja [policzalny]
   a part
   He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
   Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
   zobacz także: piece, portion
 2. episode **
  • odcinek (serialu), wydanie (programu) [policzalny]
   Have you seen the latest episode of The Simpsons? (Czy widziałeś ostatni odcinek Simpsonów?)
   She missed the last episode of her favourite series. (Ona przegapiła ostatni odcinek swojego ulubionego serialu.)
 3. leg ****
  • odcinek, etap (np. podróży) [policzalny]
   The first leg of my journey to China ended. (Zakończył się pierwszy etap mojej podróży do Chin.)
   She's on the last leg of her journey to Paris. (Ona jest na ostatnim etapie swojej podróży do Paryża.)
 4. edition *** , także: ed. ***
  • program, odcinek [policzalny]
   I didn't read the previous edition of this comic book, what was it about? (Nie czytałem poprzedniego odcinka tego komiksu, o czym był?)
   I missed the first edition but I recorded it. (Przegapiłem pierwszy odcinek, ale go nagrałem.)
 5. stretch ***
  • odcinek (np. drogi)
 6. instalment BrE , installment AmE
 7. segment **
 8. instalment
  • odcinek (np. powieści)
 9. counterfoil
 10. line segment  
 11. parter
  • część, odcinek (np. programu telewizyjnego, filmu o określonej liczbie części)

Powiązane zwroty — "odcinek"

przyimek
przez (czas lub odcinek) = for , także: fer potocznie
czasownik
ciąć = cut +6 znaczeń
odcinać = sever +5 znaczeń
odciąć = disconnect +3 znaczenia
odcinać się = dissent +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
inne

"odcinek" — Słownik kolokacji angielskich

line segment kolokacja
 1. line rzeczownik + segment rzeczownik = odcinek
  Bardzo silna kolokacja

  Going through each position was a line segment indicating his idea of where he wanted that ship to go.