BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"przez" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przez" po polsku

przez

obrazek do "across" po polsku
przyimek
 1. by *****
  • przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)
   "Murder on the Orient Express" was written by Agatha Christie. ("Morderstwo w Orient Ekspresie" zostało napisane przez Agatę Christie.)
   He was attacked by a dog. (On został zaatakowany przez psa.)
   The Harry Potter series was written by J.K. Rowling. (Seria o Harrym Potterze została napisana przez J.K. Rowling.)
   Who was this song written by? (Przez kogo została napisana ta piosenka?)
  • przez, poprzez, z wykorzystaniem czegoś (o metodzie, sposobie robienia czegoś, np. zamawiania biletów przez telefon, podróżowania samochodem)
   Today I came to work by car. (Dzisiaj przyjechałem do pracy samochodem.)
   I talked to him by phone two days ago. (Rozmawiałem z nim przez telefon dwa dni temu.)
  • przez, poprzez (o drodze, wejściu, drzwiach umożliwiających dotarcie do określonego miejsca)
  • przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery)
   You have to divide the number by 12. (Musisz podzielić tę liczbę przez 12.)
   We divide our tips by three. (Dzielimy nasze napiwki przez trzy.)
 2. across *****
  • przez (coś), przez (na drugą stronę)
   I think she went across the street. (Myślę, że ona przeszła przez ulicę.)
   He swam across the lake. (On przepłynął przez jezioro.)
   They had to go across the river to get help. (Musieli przejść przez rzekę, żeby uzyskać pomoc.)
   She walked across the field to get to us. (Ona przeszła przez pole, żeby się do nas dostać.)
   They are driving across the bridge. (Oni jadą przez most.)
 3. through ***** , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
  • na wskroś, przez (np. drzwi)
   They went through the front doorway. (Oni przeszli przez frontowe drzwi.)
   She tried to smile through her tears. (Ona próbowała uśmiechać się przez łzy.)
   link synonim: across
  • przez (niszcząc coś, np. piłka wpadająca przez szybę)
   The ball went through a window and destroyed it. (Piłka wpadła przez okno i zniszczyła je.)
   He ran through my flowers! (On przebiegł przez moje kwiaty!)
  • przez, poprzez (jakiś obszar)
   I went through the forest at night. (Przeszedłem przez las w nocy.)
   We were walking through a meadow when he told me he loved me. (Szliśmy przez łąkę, kiedy on powiedział, że mnie kocha.)
  • przez (widzieć, np. przez okno)
   Can you see her through the binoculars? (Widzisz ją przez lornetkę?)
   I can't see anything through that dirty window. (Nic nie widzę przez to brudne okno.)
   Do you want to look at the stars through a microscope? (Czy chcesz popatrzeć na gwiazdy przez mikroskop?)
  • przez (np. przedostać się dalej), na (np. czerwonym świetle)
   He went through a red light twice. (On dwa razy przejechał na czerwonym świetle.)
   We wormed our way through the lock. (Przedostaliśmy się przez śluzę.)
  • przez (jakiś czas)
   I have been through a difficult time lately. (Ostatnio przechodziłem przez trudny czas.)
   You haven't changed through all of these years. (Nie zmieniłaś się przez te wszystkie lata.)
  • przez (od początku do końca, np. jakiejś procedury)
   I had to go through the admission process at the university. (Musiałem przejść przez proces rekrutacyjny na uniwersytecie.)
  • przez, poprzez, dzięki (za sprawą czegoś)
   I got this job through my friend. (Dostałem tę pracę dzięki mojej przyjaciółce.)
   I met her through her mother. (Poznałem ją przez jej matkę.)
  • przez (np. przejść przez proces legislacyjny)
   The act has to go through the legislative process. (Ustawa musi przejść przez proces legislacyjny.)
 4. because , ***** , także: 'cause potocznie , także: cos BrE potocznie , także: 'coz AmE potocznie , także: cus potocznie , także: cuz
  • z powodu (kogoś, czegoś), przez (kogoś, coś)
   Our plane couldn't take off because of the fog. (Nasz samolot nie mógł wystartować z powodu mgły.)
   I didn't go to the party because of him. (Nie poszedłem na imprezę przez niego.)
   zobacz także: because of something
 5. via ***
  • przez, poprzez
   We flew from Dublin to Bangkok via London. (Lecieliśmy z Dublina do Bangkoku przez Londyn.)
   I'll contact you via Skype. (Skontaktuję się z tobą przez Skype'a.)
   I will send you that file via e-mail. (Wyślę ci ten dokument przez e-mail.)
 6. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • przez (np. przez rzekę)
   Look, we are flying over the mountains. (Spójrz, przelatujemy przez góry.)
   She jumped over the puddle. (Przeskoczyła przez kałużę.)
   link synonim: across
  • przez (np. radio, telefon)
   She called him over Skype. (Zadzwoniła do niego przez Skype.)
   I don"t want to speak about this over the telephone. (Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon.)
  • przez, ponad (głośniej niż coś innego)
   He was shouting over the music but nobody listened to him. (Krzyczał ponad muzyką, ale nikt go nie słuchał.)
  • przez
   We experienced a lot of changes over the last 10 years. (Doświadczyliśmy wielu zmian przez ostatnie 10 lat.)
 7. into *****
  • przez, na (dzielenie liczby) język mówiony
   I cut the birthday cake into twelve pieces. (Pokroiłem tort urodzinowy na dwanaście kawałków.)
   Five into three won't go. (Pięć nie dzieli się przez trzy.)
 8. for , ***** , także: fer potocznie
  • przez (czas lub odcinek)
   Bake the cake for 40 minutes. (Piecz ciasto przez 40 minut.)
   We've been driving around for an hour. (Jeździliśmy w kółko przez godzinę.)
   She walked for 200 yards. (Ona szła przez 200 yardów.)
 1. by way of something
  • przez, poprzez (w kontekście podróżowania/przemieszczania się)
 1. because of something *****
  • z powodu czegoś, przez coś, ze względu na coś
   Because of the rain, we had to go home earlier. (Z powodu deszczu musieliśmy iść wcześniej do domu.)
   I got a headache because of the sun. (Dostałem bólu głowy od słońca.)
   Because of a failed exam, I have to study all summer. (Z powodu niezdanego egzaminu, muszę się uczyć całe lato.)
 2. over to something ***  
  I didn't go to the party over to my brother's accident. (Nie poszedłem na imprezę przez wypadek mojego brata.)
  She claims that she didn't do her homework over her dog's illness. (Ona twierdzi, że nie zrobiła zadania domowego przez chorobę swojego psa.)
przysłówek
 1. wherethrough
 1. thanks to somebody **
przysłówek
 1. because of somebody *****
przysłówek
 1. per se latin
  • jako taki, sam przez się, samo w sobie oficjalnie
   I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se. (Chciałbym powiedzieć, że nie uważamy jakoby lobbing samo w sobie był zły.)
   A peaceful life is a value per se. (Spokojne życie jest wartością samą w sobie.)

Powiązane zwroty — "przez"

rzeczownik
godzina (czas pokazywany przez zegar) = time
rola (postać grana przez aktora) = part , pt (skrót) +1 znaczenie
klient (osoba reprezentowana przez adwokata) = client
cień (kształt rzucany przez coś) = shadow
ofiara (zwierzę upolowane przez drapieżnika) = prey
mama (używane przez dzieci) = mama , mamma , także: momma
modlitwa (słowa wypowiadane przez modlącego się, tekst modlitewny) = prayer
narzędzie (ktoś wykorzystany przez kogoś innego) = tool
skok (przez coś) = vault
rozporządzenie (wydane przez głowę państwa) = decree
wyjście (informacje wyprowadzane przez komputer) = output
czasownik
zwolnić kogoś (przez zastąpienie go) = free somebody , free somebody up
łączyć (przez telefon, np. z dyrektorem) = connect
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
kopiować (przez kalkę) = trace
przyrządzić (przez zmieszanie składników) = mix , mix up
zmyć (przez rzekę) = wash
przyimek
przymiotnik
oficjalny (zatwierdzony przez władze) = official
demokratyczny (kontrolowany przez ludzi wybranych w wolnych wyborach) = democratic
elektroniczny (produkowany przez sprzęt elektroniczny) = electronic
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo