KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"shadow" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shadow" po angielsku

shadow , ***

obrazek do "shadow" po polsku
rzeczownik
 1. cień (kształt rzucany przez coś) [policzalny]
  The building casts a long shadow across the pavement. (Budynek rzuca długi cień na chodnik.)
  A large shadow appeared in the open doorway. (W drzwiach pojawił się duży cień.)
  He is afraid of his own shadow! (On boi się własnego cienia!)
  important nie mylić z: shade
 2. cień (zły efekt, zły wpływ) [tylko liczba pojedyncza]
  His behaviour cast a shadow on our family. (Jego zachowanie rzuciło cień na naszą rodzinę.)
  Her shadow changed him for the worse. (Jej cień zmienił go na gorsze.)
 3. cień (osoba, która ciągle komuś towarzyszy, np. praktykant przy doświadczonym pracowniku)  BrE [policzalny]
  Sue, you are supposed to be Tom's shadow. (Sue, masz być cieniem Toma.)
 4. cień, mała ilość czegoś (np. nadziei) [tylko liczba pojedyncza]
  There is still a shadow of hope that he will recover. (Wciąż jest cień nadziei, że wyzdrowieje.)
 5. cień, nikłe podobieństwo do czegoś [policzalny]
  Having lived ten years on the streets, he was just a shadow of his former self. (Przeżywszy dziesięć lat na ulicy, był tylko cieniem dawnego siebie.)
 6. zasmucenie, zmieszanie, zakłopotanie [policzalny]
  A shadow crossed her face when she found out the truth. (Zmieszanie przemknęło przez jej twarz, kiedy dowiedziała się prawdy.)
 7. cień, ubocze (miejsce, w którym jest się mniej zauważalnym) [policzalny]
  She was always in the shadow of her more successful brother. (Zawsze była w cieniu swojego bardziej odnoszącego sukcesy brata.)
 8. cień, ciemna plama (np. na fotografii) [policzalny]
  Look! This photo is full of shadows. (Popatrz! To zdjęcie jest pełne plam.)
 9. cień, zacienione miejsce [policzalny]
  If you feel weak, stand in the shadow. (Stań w zacienionym miejscu jeśli ci słabo.)
 10. cień, widmo, fantom, zjawa, duch zmarłego [policzalny]
 11. osłona, ochrona dawne użycie
 12. cień (archetyp wg Junga)
 13. zwiastun, zapowiedź [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. śledzić [przechodni]
  I want you to shadow him but be careful. (Chcę, żebyś go śledził, ale bądź ostrożny.)
  The police shadowed the suspect. (Policja śledziła podejrzanego.)
  I think somebody is shadowing me. (Wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi.)
 2. ocienić, rzucać cień na coś [przechodni]
  A big chestnut shadows our garden. (Duży kasztanowiec rzuca cień na nasz ogród.)
  We want to plant a tree, so that in the future it will shadow our house. (Chcemy tu zasadzić drzewo, aby w przyszłości ocieniało nasz dom.)
 3. uczyć się czegoś nowego poprzez towarzyszenie komuś (np. w nowej pracy) [przechodni]
  During the first week, you will generally shadow your coworkers. (W pierwszym tygodniu będziesz przeważnie uczyć się od swoich współpracowników.)
 4. osłaniać, chronić dawne użycie [przechodni]
 5. zacieniać, osłaniać od słońca dawne użycie [przechodni]
 6. zostawać przysłoniętym (np. twarz) [nieprzechodni]
 7. być w opozycji, być w gabinecie cieni [przechodni]
 8. zapowiadać, zwiastować dawne użycie [przechodni]
 9. zacieniać (zamalowywać na ciemniejszy kolor) [przechodni]
  link synonim: shade

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eyeshadow , także: eye shadow , także: shadow , ***

obrazek do "eyeshadow" po polsku 88 Professional Eyeshadow
rzeczownik
 1. cień do powiek, cień [policzalny lub niepoliczalny]
  Your eyeshadow matches the lipstick. (Twój cień do powiek pasuje do szminki.)
  You need a mascara and brown eyeshadow. (Potrzebujesz tuszu do rzęs i brązowego cienia do powiek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shadow , ***
shadows **

rzeczownik
 1. ciemności
  We put up our tent in the shadows. (Rozbiliśmy namiot w ciemności.)
  She was lost in the shadows of the forest. (Ona zgubiła się w ciemnościach lasu.)
 2. ciemność powstająca w wyniku odcięcia dostępu światła
  Her head was in shadow. (Jej głowa była w cieniu.)
  I was sitting in the shadow, because I was tired of the sun. (Siedziałem w cieniu, ponieważ miałem dosyć słońca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. czyjś cień (ktoś, kto kogoś śledzi)
  You have to follow him, I want you to be his shadow. (Musisz go śledzić, chcę, żebyś był jego cieniem.)
  This man was my shadow all day, I knew it. (Ten mężczyzna był moim cieniem cały dzień, wiedziałem o tym.)

Powiązane zwroty — "shadow"

czasownik
idiom
in somebody's shadow , in the shadow of somebody = w czyimś cieniu (o osobie, która pozostaje niezauważona)
przysłówek
rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo