"zwiastun" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwiastun" po polsku

zwiastun

Legend of Zelda Movie Trailer
rzeczownik
 1. trailer **
  • zwiastun (zapowiedź filmu) [COUNTABLE]
   Have you seen the trailer of this new comedy yet? (Widziałeś już zwiastun tej nowej komedii?)
   The trailer encouraged me to watch this movie. (Zwiastun zachęcił mnie do obejrzenia tego filmu.)
 2. indication **
 3. herald *
  • herold, zwiastun
   His arrival was announced by a herald. (Jego przyjazd został ogłoszony przez herolda.)
 4. bearer
  • zwiastun (osoba przekazująca informacje) [COUNTABLE]
   I don't want to be the bearer of bad news. (Nie chcę być zwiastunem złych wieści.)
 5. precursor
  • prototyp, pierwowzór, zwiastun formal
   His invention was the precursor of the modern car. (Jego wynalazek był prekursorem współczesnego samochodu.)
 6. forerunner
 7. teaser
  • zapowiedź, zwiastun (filmu, programu) informal
   It's a teaser of the upcoming album. (Jest to zapowiedź nadchodzącego albumu.)
   Watch a new "Jurassic World" teaser now! (Obejrzyj zwiastun "Jurassic World" już teraz!)
 8. harbinger   literary
 9. portent
 10. prodrome
 11. presage
 12. bellwether

powered by  eTutor logo