PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"objaw" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "objaw" po polsku

objaw

rzeczownik
 1. symptom ***
  • symptom, objaw (np. jakiejś choroby)
   Typical flu symptoms are fatigue, fever, and chills. (Typowymi objawami grypy są zmęczenie, gorączka, oraz dreszcze.)
   Sometimes the first symptom of a heart attack is pain in the left arm. (Czasami pierwszym objawem zawału serca jest ból w lewym ramieniu.)
 2. indication **
 3. manifestation *
  • przejaw, objaw formal [COUNTABLE]
   Recent demonstrations are a manifestation of more severe problems. (Ostatnie demonstracje są tylko przejawem znacznie cięższych problemów.)
 4. sign *****   [COUNTABLE]
  A fever is a first sign of a cold. (Gorączka jest pierwszym objawem przeziębienia.)
  What are the signs of measles? (Jakie są objawy odry?)
czasownik
 1. appear , *****   [INTRANSITIVE]
  This disease appears through spots on the skin. (Ta choroba objawia się przez plamy na skórze.)
  The disease didn't appear for the first 3 months. (Choroba nie objawiała się przez pierwsze 3 miesiące.)
 1. reveal oneself

powered by  eTutor logo