"sign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sign" po angielsku

sign *****

obrazek do "sign" po polsku File:No smoking sign.svg obrazek do "sign" po polsku
rzeczownik
 1. znak (np. drogowy) [policzalny]
  He had knocked down the old lady before he noticed the stop sign. (On potrącił starszą panią zanim zauważył znak stop.)
  Did you see the non-smoking sign on the door? (Czy zauważyłeś znak zakazu palenia na drzwiach?)
  It was a very good sign. (To był bardzo dobry znak.)
 2. oznaka, wskaźnik (np. że coś jest prawdziwe) [policzalny]
  Do you see his tired eyes? It's a sign of an illness. (Widzisz jego zmęczone oczy? To oznaka choroby.)
  His care is a sign of a true love. (Jego troska jest oznaką prawdziwej miłości.)
  link synonim: evidence
  zobacz także: indication
 3. sygnał (znak dźwiękowy lub gest) [policzalny]
  Give me a sign when you're ready to go. (Daj mi sygnał, kiedy będziesz gotowy do wyjścia.)
  We agreed that a yawn will be our sign to leave the party. (Uzgodniliśmy, że ziewnięcie będzie naszym sygnałem do opuszczenia imprezy.)
  link synonim: signal
 4. symbol [policzalny]
  The sign of our company is a black cat. (Symbolem naszej firmy jest czarny kot.)
  My brother designed a sign for our football team. (Mój brat zaprojektował symbol dla naszej drużyny piłki nożnej.)
  link synonim: symbol
 5. szyld [policzalny]
 6. objaw [policzalny]
  A fever is a first sign of a cold. (Gorączka jest pierwszym objawem przeziębienia.)
  What are the signs of measles? (Jakie są objawy odry?)
czasownik
 1. podpisać, sygnować [przechodni/nieprzechodni]
  Please sign here. (Proszę tutaj podpisać.)
  You have to sign these documents. (Musisz podpisać te dokumenty.)
 2. podpisywać kontrakt, zakontraktować [przechodni/nieprzechodni]
  He signed a contract for two years. (Podpisał kontrakt na dwa lata.)
  We'll prepare everything, you just have to sign. (Przygotujemy wszystko, ty musisz tylko podpisać kontrakt.)
 3. dać sygnał [nieprzechodni]
  We will sign you. (Damy ci sygnał.)
  He signed me so I walked into the room. (Dał mi sygnał, więc wszedłem do pokoju.)
 4. używać języka migowego, migać [przechodni/nieprzechodni]
  I sign to communicate with my deaf grandmother. (Używam języka migowego, by porozumieć się z moją głuchą babcią.)
  Can you sign? (Czy umiesz używać języka migowego?)
przymiotnik
 1. migowy
  I know how to communicate via sign language. (Potrafię się komunikować za pomocą języka migowego.)
  The deaf use sign language. (Niesłyszący posługują się językiem migowym.)
obrazek do "signpost" po polsku IBM and SignPosts… Graphical image of signpost.
rzeczownik
 1. drogowskaz
  Signposts make driving easier. (Drogowskazy ułatwiają jazdę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Każdy znak zodiaku ma
rzeczownik
 1. znak zodiaku
  My star sign is Capricorn. (Moim znakiem zodiaku jest Koziorożec.)
  What's your star sign? (Jaki jest twój znak zodiaku?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

sign language , także: signed language , także: sign ****

obrazek do "sign language" po polsku Sign language ...
rzeczownik
 1. język migowy
  She is deaf, you need to use the sign language to communicate with her. (Ona jest głucha, musisz używać języka migowego, by się z nią porozumieć.)
  You have to learn sign language if you want to communicate with your deaf brother. (Musisz się nauczyć języka migowego, jeśli chcesz się porozumieć ze swoim głuchym bratem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "sign"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
signed , sgd (skrót) = podpisany +1 znaczenie
phrasal verb
kolokacje