"wczesne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wczesne" po polsku — Słownik angielsko-polski

wczesne

przymiotnik
 1. early signs
przymiotnik
 1. early *****
  • wczesny, początkowy
   She is in her early thirties. (Ona ma nieco ponad 30 lat.)
   I have some early memories from my childhood. (Mam kilka wczesnych wspomnień z mojego dzieciństwa.)
   This painting comes from the early Middle Ages. (Ten obraz pochodzi z wczesnego okresu średniowiecza.)
   We didn't have much money in the early days. (Na początku nie mieliśmy zbyt wielu pieniędzy.)
   przeciwieństwo: recent
  • wczesny (wcześniejszy niż zwykle)
   I need to take an early train tomorrow because I can't be late again. (Muszę jechać jutro wczesnym pociągiem, bo nie mogę się znowu spóźnić.)
 2. early warning
  • wczesny, ostrzegawczy
   We have implemented an early warning system. (Wdrożyliśmy system wczesnego ostrzegania.)
   We should strengthen the early warning mechanism. (Powinniśmy wzmocnić mechanizm wczesnego ostrzegania.)
 3. matutinally  
 4. matutinal
 5. rathe