MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"previous" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "previous" po angielsku

previous ****

przymiotnik
 1. poprzedni, wcześniejszy
  Jane thought of the previous night. (Jane pomyślała o poprzedniej nocy.)
  His previous book was much better than this one. (Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.)
  Did you understand the previous lesson? (Czy zrozumiałeś poprzednią lekcję?)
 2. przedwczesny, pospieszny potocznie
  Her previous decision was not good. (Jej przedwczesna decyzja nie była dobra.)
  Our optimism was previous, he didn't win. (Nasz optymizm był przedwczesny, on nie wygrał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo