BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przedwczesny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedwczesny" po polsku

przedwczesny

przymiotnik
 1. previous ****
  • przedwczesny, pospieszny potocznie
   Her previous decision was not good. (Jej przedwczesna decyzja nie była dobra.)
   Our optimism was previous, he didn't win. (Nasz optymizm był przedwczesny, on nie wygrał.)
 2. premature *
 3. precocious  
 4. untimely
 5. praecox  
 6. precox  
 7. untimeous ScoE

powered by  eTutor logo