KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"before" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "before" po angielsku

before , *****

przyimek
 1. przed, zanim
  Please wash the dishes before you go. (Proszę umyj naczynia zanim wyjdziesz.)
  They always wake up before 9 a.m. (Oni zawsze budzą się przed 9 rano.)
 2. przed (np. publicznością)
  I don't like performing before an audience. (Nie lubię występować przed publicznością.)
  She likes singing before her friends. (Ona lubi śpiewać przed swoimi przyjaciółmi.)
 3. przed, ponad (kogoś, np. przedkładać potrzeby)
  Don't put your needs before mine! (Nie przedkładaj swoich potrzeb ponad moje!)
  How can you put your work before your family? (Jak możesz przedkładać pracę ponad rodzinę?)
 4. przed, naprzeciw oficjalnie
  She stood before the hospital. (Ona stała przed szpitalem.)
  I will be waiting before the church. (Będę czekała naprzeciw kościoła.)
 5. przed, w pierwszej kolejności
  The children will leave the room before the parents. (Dzieci opuszczą pokój przed rodzicami.)
 6. przed (kimś, np. postawić zadanie) oficjalnie
  He put a difficult task before me but I'll do it. (Postawił przede mną trudne zadanie, ale zrobię to.)
  The task you've put before me is too difficult. (Zadanie, które przede mną postawiłeś, jest za trudne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. wcześniej, poprzednio
  I have never seen this film before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tego filmu.)
  I've seen him before. (Ja go wcześniej widziałem.)
  I've never been there before. (Nigdy wcześniej tam nie byłem.)
 2. przodem, z przodu dawne użycie
  The king stood before. (Król stał z przodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

spójnik
 1. zanim, nim (np. coś się stanie)
  Call me before you leave home. (Zadzwoń do mnie zanim wyjdziesz z domu.)
  I was very unhappy before I met you. (Byłem bardzo nieszczęśliwy, nim cię poznałem.)
 2. niż
  He would die before she would tell us the truth. (On prędzej umrze niż ona powie nam prawdę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "before"

przysłówek
inne
phrasal verb
spójnik
idiom
rzeczownik
inne
czasownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo