Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"za wcześnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "za wcześnie" po polsku

za wcześnie

idiom
 1. before one's time
  • przed czasem, za wcześnie
   I came before my time and I had to wait for the meeting. (Przyszedłem przed czasem i musiałem czekać na spotkanie.)
przymiotnik
 1. over-early AmE

"za wcześnie" — Słownik kolokacji angielskich

before one's time kolokacja
 1. before przyimek + time rzeczownik = przed czasem, za wcześnie
  Bardzo silna kolokacja

  Before the next time you stay with her we'll go over some things.

  Podobne kolokacje: