PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"across time" — Słownik kolokacji angielskich

across time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czas
  1. across przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can't compare the game across time because so many variables have changed.

    Podobne kolokacje: