ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"poprzednio" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzednio" po polsku

poprzednio

przysłówek
 1. before , *****
  • wcześniej, poprzednio
   I have never seen this film before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tego filmu.)
   I've seen him before. (Ja go wcześniej widziałem.)
 2. previously ***
  • poprzednio, przedtem
   I know of two examples that sold previously on eBay. (Wiem o dwóch przypadkach, które poprzednio sprzedały się na eBay'u.)
   Kate and I had previously discussed this. (Kate i ja przedyskutowaliśmy to przedtem.)
 3. formerly **
  • niegdyś, poprzednio, dawniej oficjalnie
   The building formerly housed an internet service provider. (W tym budynku mieściła się dawniej siedziba dostawcy usług internetowych.)
   She was formerly married to a good friend of mine. (Ona była wcześniej żoną mojego dobrego przyjaciela.)
   link synonim: antecedently
 4. heretofore   oficjalnie
 5. preveniently
 6. priorly
 7. antecedently
 8. afore   American English
 1. on previous occasions
 1. autrefois  

powered by  eTutor logo