TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wkrótce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wkrótce" po polsku

wkrótce

przysłówek
 1. soon *****
  • wkrótce, niedługo, niebawem
   Hurry up - she will be back soon. (Pospiesz się - ona niedługo wróci.)
   I hope we'll see each other soon. (Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.)
   It soon became clear that she doesn't like my family. (To wkrótce stało się jasne, że ona nie lubi mojej rodziny.)
   link synonimy: shortly, before long
 2. shortly **
  • wkrótce, niedługo, niebawem
   My parents will be back shortly. (Moi rodzice wkrótce będą z powrotem.)
   Shortly after their wedding, they went on a honeymoon. (Niedługo po ich ślubie, oni pojechali w podróż poślubną.)
   link synonimy: soon, presently
 3. presently oficjalnie *
  • niebawem, wkrótce
   I'll be leaving presently. (Będę wychodził niebawem.)
   She should be back presently. (Ona powinna niedługo wrócić.)
   link synonimy: soon, shortly
 4. at hand *
 5. before long , , before too long , before very long  
  link synonim: soon
 6. directly ****
  • niebawem, wkrótce  BrE potocznie
   The guests should arrive directly. (Goście powinni wkrótce przybyć.)
   Dr Shepherd will be here directly. (Dr Shepherd niebawem tu będzie.)
 7. momentarily * , także: momently
 8. nigh
 9. by and by   przestarzale
 10. one of these days
 11. erelong  
 12. any day now , any day
 13. anon
 14. soonish BrE potocznie
 15. any now   język mówiony
 16. belive ScoE
 17. ere long
 1. pretty soon
 2. in the near future
idiom
 1. sooner rather than later
 1. in the short run
  • wkrótce, w najbliższej przyszłości
   It's not a long term solution, but it will save money in the short run. (To nie jest długoterminowe rozwiązanie, ale zaoszczędzi to pieniądze w najbliższej przyszłości.)

"wkrótce" — Słownik kolokacji angielskich

at hand kolokacja
 1. at przyimek + hand rzeczownik = wkrótce (niedługo)
  Bardzo silna kolokacja

  He went on looking at his hands for a moment.

  Podobne kolokacje: