"directly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "directly" po angielsku

directly ****

przysłówek
 1. bezpośrednio
  She called me directly after the exam. (Ona zadzwoniła do mnie bezpośrednio po egzaminie.)
  My apartment is directly above the shop. (Moje mieszkanie jest bezpośrednio nad sklepem.)
  Sending files directly between computers is easy. (Przesyłanie plików bezpośrednio między komputerami jest proste.)
  link synonim: direct
 2. wprost, prosto
  She looked directly into my eyes. (Ona spojrzała mi prosto w oczy.)
  I need to go directly to school. (Muszę iść prosto do szkoły.)
  He told me that directly. (On powiedział mi to wprost.)
  link synonim: direct
 3. otwarcie, szczerze
  Please answer my question directly. (Proszę odpowiedz szczerze na moje pytanie.)
  Tell me what you think about this directly. (Powiedz mi szczerze, co o tym myślisz.)
 4. niebawem, wkrótce  BrE potocznie
  The guests should arrive directly. (Goście powinni wkrótce przybyć.)
  Dr Shepherd will be here directly. (Dr Shepherd niebawem tu będzie.)
 5. dokładnie, centralnie
  A lady who lives directly under our apartment snores so loudly we can't sleep at night. (Pani, która mieszka dokładnie pod naszym mieszkaniem, chrapie w nocy tak głośno, że nie możemy spać.)
  He was sitting directly behind me. (On siedział dokładnie za mną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.