"directly responsible" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednio odpowiedzialny
  1. directly przysłówek + responsible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    In all of this, he will be directly responsible to me.

powered by  eTutor logo