BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"wprost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprost" po polsku

wprost

przysłówek
 1. directly ****
  • wprost, prosto
   She looked directly into my eyes. (Ona spojrzała mi prosto w oczy.)
   I need to go directly to school. (Muszę iść prosto do szkoły.)
   He told me that directly. (On powiedział mi to wprost.)
   link synonim: direct
 2. simply *****
  • prosto, wprost, nieskomplikowanie (np. wyrażać się)
   Simply speaking, this cannot even be called a "movie". (Mówiąc wprost, tego nie można nawet nazwać filmem.)
   Could you express your thoughts simply? (Czy mógłbyś wprost wyrażać swoje myśli?)
 3. outright
  • wprost (np. powiedzieć)
   You can tell me outright what you think about my plan. (Możesz mi powiedzieć wprost, co myślisz o moim planie.)
   He told her outright that he doesn't like her. (On powiedział jej wprost, że jej nie lubi.)
 4. squarely
  • bezpośrednio, wprost
   She looked squarely at him. (Ona spojrzała bezpośrednio na niego.)
 5. direct ****
  • bezpośrednio, wprost (bez pośredników)
   I want to buy it direct from them. (Chcę to kupić bezpośrednio od nich.)
   I buy eggs direct from a farmer. (Kupuję jajka bezpośrednio od rolnika.)
   link synonim: directly
 6. right out dawne użycie *
 7. point-blank
  • bezpośrednio, wprost, bez ogródek
   He asked me a question point-blank. (On zadał mi pytanie bez ogródek.)
   I demand you answer point-blank. (Domagam się, żebyś odpowiedział wprost.)
 8. right up front
  • od razu, wprost (powiedzieć), z góry (coś zrobić)
   I guess I could tell you about it right up front. (Chyba mogłam ci o tym powiedzieć wprost.)
 9. bang **
 10. sheer **
rzeczownik
 1. up front *
  • wprost (bezpośrednio, np. powiedzieć coś komuś) potocznie
 2. flat out

powered by  eTutor logo