PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"skrycie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrycie" po polsku

czasownik
 1. conceal *
  • ukrywać, skrywać oficjalnie [przechodni]
   to hide
   The path was concealed by long grass. (Ścieżka była ukryta przez długą trawę.)
   The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it. (Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.)
   przeciwieństwo: reveal
 2. stash *
  • chować (coś cennego), skrywać (coś), mieć w schowku (coś) potocznie
   The stolen pictures were stashed in an abandoned house. (Ukradzione obrazy zostały ukryte w opuszczonym domu.)
   I stashed a present for her under my bed. (Ukryłem prezent dla niej pod moim łóżkiem.)
 3. harbour BrE , harbor AmE **  
 4. submerge , także: submerse
 5. overmask

Powiązane zwroty — "skrycie"

czasownik
ukrywać = hide +9 znaczeń
kryć = imply +1 znaczenie
odkryć = strike +1 znaczenie
ukrywać, ukryć = cache +1 znaczenie
ukryć = disguise +1 znaczenie
pokryć = overlay +2 znaczenia
przymiotnik
skryty = private +7 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
skrytka = den +4 znaczenia
idiom
przysłówek
inne