TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ukrywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukrywać coś" po polsku

czasownik
 1. hide ****
  • chować, ukrywać [przechodni]
   The girl hid the doll in the garden. (Dziewczynka ukryła lalkę w ogrodzie.)
   He was hiding it from the police. (On ukrywał to przed policją.)
   She hid her face in her hands. (Ona schowała twarz w dłoniach.)
   They were hiding Jews during the Second World War. (Oni ukrywali Żydów podczas drugiej wojny światowej.)
   Are you hiding illegal immigrants? (Czy ukrywacie nielegalnych imigrantów?)
   przeciwieństwo: reveal
   important nie mylić z: chide
  • ukrywać, zamaskowywać (np. swoje uczucia) [przechodni]
   She is good in hiding her feelings. (Ona jest dobra w ukrywaniu swoich uczuć.)
   They should have hidden themselves in the bushes better. (Oni powinni byli się lepiej zamaskować w krzakach.)
 2. mask ***  
  I tried to mask my feelings but it wasn't so easy. (Próbowałem ukryć moje uczucia, ale nie było to takie łatwe.)
  I know you are masking a lot of anger. (Wiem, że ukrywasz wiele złości.)
 3. screen ****
  • ukrywać (przed czymś)
   I will screen your money. (Ja ukryję twoje pieniądze.)
   She screened her diary from her mother. (Ona ukryła swój pamiętnik przed matką.)
   Do you screen any secrets from me? (Czy ukrywasz przede mną jakieś tajemnice?)
 4. conceal *
  • ukrywać, skrywać oficjalnie [przechodni]
   to hide
   The path was concealed by long grass. (Ścieżka była ukryta przez długą trawę.)
   The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it. (Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.)
   przeciwieństwo: reveal
 5. obscure **
 6. bury ***
  • ukrywać, chować (np. okulary pod stosem papierów) [przechodni]
   I'm looking for my glasses, did you bury them under a pile of papers again? (Szukam moich okularów, czy znowu schowałeś je pod stosem papierów?)
   When I came in his room, he buried something under the books. (Kiedy wszedłem do jego pokoju, ukrył coś pod książkami.)
  • ukrywać (np. informację, fakt w większym dokumencie) [przechodni]
   The police buried the evidence. (Policja ukryła dowody.)
   That company buries all inconvenient facts somewhere in the files. (Ta firma ukrywa wszystkie niewygodne fakty gdzieś w dokumentach.)
 7. withhold *
 8. cache *
 9. harbour BrE , harbor AmE **
 10. camouflage
 11. suppress *
 12. submerge , także: submerse
 13. secrete
 14. shroud
 15. dissemble termin literacki
 16. hugger  
 17. hoodwink   dawne użycie
 18. bescreen
 19. overmask
 20. huggermugger   dawne użycie
phrasal verb
 1. stash away

ukrywać coś

czasownik
 1. veil *
phrasal verb
 1. keep something back
 2. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. disguise *
  • ukryć (np. uczucia) [przechodni]
   He disguises his feeling for her. (On ukrywa swoje uczucie do niej.)
   He had to disguise his true identity. (On musiał ukryć swoją prawdziwą tożsamość.)
 3. varnish
  • zatuszować, ukryć (np. prawdę)
   They wanted to varnish the truth about you. (Oni chcieli ukryć prawdę o tobie.)
 4. bewrap  
 5. dissimulate
obrazek do "hide" po polsku
czasownik
 1. hide ****
 2. masquerade
idiom
 1. be in smoke
 1. keep in concealment  
 2. camouflage oneself
czasownik
 1. go into hiding  
 2. go to earth    BrE
  link synonim: go to ground
 3. bield

Powiązane zwroty — "ukrywać coś"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
ukrycie = cover , także: kiver dialekt +6 znaczeń
przykrywka = blind +7 znaczeń
ukrywanie = suppression +16 znaczeń
przysłówek
skrycie = implicitly +3 znaczenia
wykrzyknik