ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"kryć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryć kogoś" po polsku

czasownik
 1. imply **
  • mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie) [przechodni]
   His answer implies a joke. (Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.)
   This sentence implies a riddle. (To zdanie kryje w sobie zagadkę.)
 2. mark *****
 3. cover ***** , także: kiver dialekt
  • kryć (przed ostrzałem) [przechodni]
   The soldier covered a woman with a small child. (Żołnierz krył przed ostrzałem kobietę z małym dzieckiem.)
   I covered my dog from bullets. (Kryłam mojego psa przed pociskami.)
  • kryć (np. w piłce nożnej) [przechodni]
   This player couldn't get the ball without being covered immediately. (Ten gracz nie mógł dostać piłki tak, że od razu nie zostały kryty.)
   John, you will cover that strapper. (John, ty będziesz kryć tego dryblasa.)
czasownik
 1. underlie *
 2. take cover
 3. skulk , także: sculk
wykrzyknik
 1. take cover
idiom
 1. dive for cover
rzeczownik
 1. run for cover

powered by  eTutor logo