"kryć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryć kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

kryć kogoś

 1. account for somebody ***
phrasal verb
 1. cover for somebody  
 2. cover up for somebody  
 1. cover somebody's ass , cover somebody's back   slang
czasownik
 1. imply **
  • mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie) [TRANSITIVE]
   His answer implies a joke. (Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.)
   This sentence implies a riddle. (To zdanie kryje w sobie zagadkę.)
 2. mark *****
 3. cover *****
  • kryć (przed ostrzałem) [TRANSITIVE]
   The soldier covered a woman with a small child. (Żołnierz krył przed ostrzałem kobietę z małym dzieckiem.)
   I covered my dog from bullets. (Kryłam mojego psa przed pociskami.)
  • kryć (np. w piłce nożnej) [TRANSITIVE]
   This player couldn't get the ball without being covered immediately. (Ten gracz nie mógł dostać piłki tak, że od razu nie zostały kryty.)
   John, you will cover that strapper. (John, ty będziesz kryć tego dryblasa.)
czasownik
 1. underlie *
 2. take cover
 3. skulk , także: sculk
wykrzyknik
 1. take cover
idiom
 1. dive for cover
rzeczownik
 1. run for cover