Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"pokryć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokryć" po polsku

pokryć

czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • pokryć (o kosztach, wydatkach) [przechodni]
   I'll leave you money to cover the expenses. (Zostawię ci pieniądze, żeby pokryć koszty.)
   Don't worry. I'll cover the costs of your journey. (Nie martw się. Pokryję koszty twojej podróży.)
  • pokryć (np. warstwą metalu)
 2. overlay ,
  • pokryć, pokrywać (np. warstwą farby, warstwą złota)
 3. drape *
 4. concur
 5. slather   potocznie
czasownik
 1. blanket **
  • okrywać, pokrywać (np. kocem, śniegiem) [przechodni]
   I blanketed her, because she fell asleep on the couch. (Okryłem ją kocem, ponieważ zasnęła na kanapie.)
   Blanket her if she falls asleep. (Okryj ją kocem, jeśli zaśnie.)
   I always blanket my legs in winter. (Zawsze zimą okrywam kocem moje nogi.)
   Snow blanketed the streets. (Śnieg pokrył ulice.)
 2. cap ***
  • być pokrytym, być przykrytym, pokrywać, przykrywać (np. śniegiem)
   The snow capped our rooftop. (Śnieg pokrył nasz dach.)
   The mountain tops are capped with snow. (Szczyty gór są pokryte śniegiem.)
   After an hour of searching, I found my car capped with snow. (Po godzinie poszukiwania, znalazłam mój samochód przykryty śniegiem.)
 3. strew , także: strow dawne użycie
 4. plaster , * , także: plaister ScoE
  • oklejać, pokrywać
   He plastered the box with plain paper, so the package would be a surprise. (On okleił pudełko czystym papierem, żeby paczka była niespodzianką.)
 5. encase , incase
 6. mount ***
 7. straggle
 8. defray
 9. surmount
 10. daub
rzeczownik
 1. skin ****
 2. backing *
 3. covering
 4. overlay ,
 5. sheeting   [niepoliczalny]
 6. cover ***** , także: kiver dialekt
 7. cladding
 8. facing
 9. sheathing
 10. defraying
 11. overlaying
 12. defrayal , defrayment
 13. slathering   potocznie

Powiązane zwroty — "pokryć"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne