BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lid" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lid" po angielsku

eyelid *
lid **

obrazek do "eyelid" po polsku
rzeczownik
 1. powieka [policzalny]
  His eyelids suddenly felt heavy. (Jego powieki nagle stały się ciężkie.)
  She lifted one eyelid, then the other. (Ona podniosła jedną powiekę, potem drugą.)
  The eyelids protect our eyes. (Powieki chronią nasze oczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

lid **

obrazek do "lid" po polsku
rzeczownik
 1. pokrywka [policzalny]
  She carefully lifted the lid. (Ona ostrożnie podniosła pokrywkę.)
  I need a lid of the pot to cook the soup. (Potrzebuję pokrywki garnka, żeby ugotować zupę.)
 2. czapka, kapelut slang
  She put a lid on her head. (Ona założyła czapkę na swoją głowę.)
  You have a cool lid on your head. (Masz odjazdowy kapelut na głowie.)
 3. porcja marihuany (przestarzałe) slang
  Jake hustles lids. (Jake diluje porcje marihuany.)
  He baked a lid. (On zajarał porcję marihuany.)
 4. wieko (np. skrzyni)
  The truck lid is broken, I need a mechanic. (Wieko bagażnika jest zepsute, potrzebuję mechanika.)
  He opened the lid and saw the treasure he was looking for. (On otworzył wieko i zobaczył skarb, którego poszukiwał.)
 5. wieczko
  The lid of the jar should be somewhere on the table. (Wieczko dzbanka powinno być gdzieś na stole.)
  She uncovered the lid and peered into the box. (Ona zdjęła wieczko i zajrzała do pudełka.)
 6. przykrywa, pokrywa [policzalny]
  "Where is the pan lid?" "In the drawer in the kitchen." ("Gdzie jest pokrywka patelni?" "W szufladzie w kuchni.")
  Do you want a metal lid or a glass one? (Chcesz metalową pokrywę czy szklaną?)
 7. klapa laptopa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"lid" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lid" po polsku

lid

rzeczownik
 1. lead paragraph , lead *** , także: lede
  • lid, pierwszy akapit tekstu (np. w gazecie)
   Jest to pierwszy wyodrębniony nagłówek tekstu (np. artykułu prasowego), w którym w kilku słowach streszcza się informacje zawarte w tym artykule lub podaje konkluzje, aby zaciekawić czytelnika tematem i go z nim zaznajomić. Nagłówki te mają zazwyczaj 2-3 zdania.

powered by  eTutor logo