"pokrywa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokrywa" po polsku

pokrywa

rzeczownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • pokrywa, powłoka [policzalny]
   Can you hand me a cover for this pot? (Czy możesz podać mi pokrywkę na ten garnek?)
   The cover of the hatch is made of a solid material. (Pokrywa włazu jest wykonana z solidnego materiału.)
   zobacz także: overlay, cloak
 2. blanket **
  • pokrywa, warstwa (np. śniegu, mgły) [tylko liczba pojedyncza]
   There was a beautiful blanket of snow on our lawn. (Na naszym trawniku była piękna warstwa śniegu.)
   There was a thin blanket of snow in the garden. (W ogrodzie była cienka warstwa śniegu.)
 3. crust *
  • skorupa, pokrywa, strup, strupek
   The snow crust after a good frost is very tough. (Pokrywa śniegu po mocnym przymrozku jest bardzo twarda.)
 4. envelope **  
 5. lid **
  • przykrywa, pokrywa [policzalny]
   "Where is the pan lid?" "In the drawer in the kitchen." ("Gdzie jest pokrywka patelni?" "W szufladzie w kuchni.")
   Do you want a metal lid or a glass one? (Chcesz metalową pokrywę czy szklaną?)
 6. manhole cover
  • pokrywa np. studzienki lub włazu
 7. tectorium
 8. lidding
czasownik
 1. blanket **
  • okrywać, pokrywać (np. kocem, śniegiem) [przechodni]
   I blanketed her, because she fell asleep on the couch. (Okryłem ją kocem, ponieważ zasnęła na kanapie.)
   Blanket her if she falls asleep. (Okryj ją kocem, jeśli zaśnie.)
   I always blanket my legs in winter. (Zawsze zimą okrywam kocem moje nogi.)
   Snow blanketed the streets. (Śnieg pokrył ulice.)
 2. cap ***
  • być pokrytym, być przykrytym, pokrywać, przykrywać (np. śniegiem)
   The snow capped our rooftop. (Śnieg pokrył nasz dach.)
   The mountain tops are capped with snow. (Szczyty gór są pokryte śniegiem.)
   After an hour of searching, I found my car capped with snow. (Po godzinie poszukiwania, znalazłam mój samochód przykryty śniegiem.)
 3. strew , także: strow dawne użycie
 4. plaster , * , także: plaister ScoE
  • oklejać, pokrywać
   He plastered the box with plain paper, so the package would be a surprise. (On okleił pudełko czystym papierem, żeby paczka była niespodzianką.)
 5. overlay ,
 6. encase , incase
 7. cover ***** , także: kiver dialekt
  • pokrywać (np. koszty) [przechodni]
   The insurance company will cover the damage. (Ubezpieczalnia pokryje koszty.)
   This bill covers all the expenses. (Ten rachunek pokrywa wszystkie wydatki.)
 8. mount ***
 9. straggle
 10. defray
 11. surmount
 12. daub
rzeczownik
 1. suffuse
czasownik
 1. drape *
 2. slather   potocznie
 3. cover ***** , także: kiver dialekt
  • pokryć (o kosztach, wydatkach) [przechodni]
   I'll leave you money to cover the expenses. (Zostawię ci pieniądze, żeby pokryć koszty.)
   Don't worry. I'll cover the costs of your journey. (Nie martw się. Pokryję koszty twojej podróży.)
czasownik
 1. correspond *
 2. coincide *
 3. concur
 4. be in sync

"pokrywa" — Słownik kolokacji angielskich

manhole cover kolokacja
 1. manhole rzeczownik + cover rzeczownik = pokrywa np. studzienki lub włazu
  Silna kolokacja

  When the middle of the floor was clear they were able to get at the manhole cover to the tunnel.

  Podobne kolokacje: