eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"odpowiadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiadać" po polsku

odpowiadać

obrazek do "reply" po polsku
czasownik
 1. suit ****
  • odpowiadać, pasować (komuś) [przechodni]
   to make something proper or convenient for someone
   Will that suit you? (Będzie ci to odpowiadać?)
   "When do you want to meet?" "Any time that might suit you." ("Kiedy chcesz się spotkać?" "Kiedy tylko będzie ci pasować.")
   That dress suits you. (Ta sukienka ci pasuje.)
   link synonim: become
 2. reply ***
  • odpowiadać (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) [przechodni/nieprzechodni]
   Asked why, he replied: "Just for fun". (Zapytany dlaczego, odpowiedział: "Po prostu dla zabawy".)
   I haven't replied to his letter yet. (Nie odpowiedziałem jeszcze na jego list.)
   link synonim: answer
   important nie mylić z: replay
  • odpowiadać (podobnym zachowaniem lub gestem) [nieprzechodni]
 3. respond ****
  • odpowiadać (np. na wiadomość) [nieprzechodni]
   Jack never responds to my emails. (Jack nigdy nie odpowiada na moje e-maile.)
   Why didn't you respond to my letters? (Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?)
 4. field *****
  • odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony) [przechodni]
   The President fielded questions on the conflict in Africa. (Prezydent odpowiedział na pytania dotyczące konfliktu w Afryce.)
   We field numerous calls from the paparazzi. (Odbieramy liczne telefony od paparazzi.)
 5. answer , *****
  • odpowiadać (na list) [przechodni]
   She wrote me a long letter, I should answer her. (Napisała mi długi list, powinienem jej odpowiedzieć.)
   I did intend to answer your letter but I was too busy. (Naprawdę zamierzałem odpowiedzieć na twój list, ale byłem zbyt zajęty.)
  • odpowiadać, reagować, zareagować (na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He answered his mother in a rude manner. (On odpowiedział swojej matce w niegrzeczny sposób.)
   I tried to talk to him, I even poked him but he didn't answer. (Próbowałem z nim porozmawiać, nawet go szturchnąłem, ale on nie zareagował.)
   Did you steal his wallet? Answer me! (Czy ukradłeś jego portfel? Odpowiedz mi!)
   I asked her about her exams but she didn't answer me. (Zapytałem ją o jej egzaminy, ale mi nie odpowiedziała.)
  • odpowiadać (np. wymaganiom) [przechodni]
   This new app answers all my internet needs. (Ta nowa aplikacja odpowiada wszystkim moim internetowym potrzebom.)
   Our new employee seems to answer all of our requirements. (Nasz nowy pracownik zdaje się odpowiadać wszystkim naszym wymaganiom.)
 6. agree *****
  • pasować (do siebie), odpowiadać (sobie) [nieprzechodni]
   The red color agrees with you. (Czerwony kolor ci pasuje.)
   The red blouse doesn't agree with your red hair. (Ta czerwona bluzka nie pasuje do twoich rudych włosów.)
 7. return , *****
  • odpowiadać (np. na wiadomość, pytanie) [przechodni]
   They did not return my contact request. (Oni nie odpowiedzieli na moją prośbę o kontakt.)
   Finally! They have returned my query. (Wreszcie! Odpowiedzieli na moje zapytanie.)
 8. represent ****
  • odpowiadać, stanowić [przechodni]
   This number of people doesn't even represent half of our team. (Ta liczba ludzi nie odpowiada nawet połowie naszej drużyny.)
   Fat should not represent more than 20% of this cheese. (Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.)
 9. correspond *
 10. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
 11. rejoin
phrasal verb
 1. hit back
 2. answer back
czasownik
 1. match ***

"odpowiadać" — Słownik kolokacji angielskich

hit back kolokacja
 1. hit czasownik + back particle = nie pozostawać dłużnym, odpowiadać (np. na atak)
  Luźna kolokacja

  Because we know they have the capacity to hit back a little too hard.

  Podobne kolokacje: