KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"stanowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stanowić" po polsku

stanowić

phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make up a salad from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
czasownik
 1. pose ***
  • stanowić (problem) [przechodni]
   Drunk drivers pose a threat to other road users. (Pijani kierowcy stanowią zagrożenie dla innych użytkowników dróg.)
   The hurricane posed a lot of problems for the local citizens. (Huragan był dużym problemem dla miejscowych mieszkańców.)
 2. constitute **
  • stanowić, reprezentować [przechodni]
   And what he just said does not constitute an actual threat. (A to co powiedział nie stanowi rzeczywistego zagrożenia.)
   We constitute merely a fraction of the world. (Reprezentujemy zaledwie ułamek świata.)
  • stanowić, składać się na (np. procenty, liczby) [przechodni]
   We constitute less than 8% of the population on our planet. (Stanowimy niecałe 8% ludności naszej planety.)
   Water constitutes 80% of a human body. (Woda stanowi 80% ludzkiego ciała.)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • stanowić, być [przechodni]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. represent ****
  • odpowiadać, stanowić [przechodni]
   This number of people doesn't even represent half of our team. (Ta liczba ludzi nie odpowiada nawet połowie naszej drużyny.)
   Fat should not represent more than 20% of this cheese. (Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.)
 5. compose **

Powiązane zwroty — "stanowić"

czasownik
idiom
rzeczownik
postanowienie = decision +6 znaczeń
stanowienie = posing +3 znaczenia
phrasal verb
inne
przymiotnik
stanowczy = firm +20 znaczeń
inne

"stanowić" — Słownik kolokacji angielskich

make up kolokacja
 1. make czasownik + up particle = tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
  Bardzo silna kolokacja

  Those who don't know the words must make them up for themselves.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo