"postanowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postanowić" po polsku — Słownik angielsko-polski

postanowić

czasownik
 1. decide *****
  • postanowić, zdecydować, zdecydować (się coś zrobić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We couldn't decide what to do. (Nie mogliśmy zdecydować, co zrobić.)
   I can't decide for you. (Nie mogę zdecydować za ciebie.)
   She decided to stay home. (Ona zdecydowała się zostać w domu.)
 2. choose *****
idiom
 1. make up one's mind
  • postanowić, namyślić się, podjąć decyzję
   I'm going to give you five minutes to make up your mind. (Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.)
   I haven't made up my mind what I'm going to do about this yet. (Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.)
czasownik
 1. rule *****
 2. resolve ***
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine

"postanowić" — Słownik kolokacji angielskich

make up one's mind kolokacja
 1. make czasownik + mind rzeczownik = postanowić, namyślić się, podjąć decyzję
  Bardzo silna kolokacja

  He seemed to be making up his mind to something.

  Podobne kolokacje: