"forme" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "forme" po angielsku

obrazek do "form" po polsku
rzeczownik
 1. forma, postać, kształt [policzalny]
  It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
  I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
  Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 2. formularz, blankiet [policzalny]
  Just fill in this form and wait. (Proszę po prostu wypełnić ten formularz i poczekać.)
  I made a mistake. Can I have another form? (Pomyliłam się. Czy mogę dostać kolejny blankiet?)
 3. forma, kondycja [niepoliczalny]
  She is in very good form. (Ona jest w bardzo dobrej formie.)
  He is in poor form after his illness. (On jest w słabej formie po chorobie.)
  link synonim: condition
 4. klasa (w szkole)  BrE [policzalny]
  His form went on a trip yesterday. (Jego klasa była wczoraj na wycieczce.)
  I have no friends in my form. (Nie mam w klasie żadnych przyjaciół.)
 5. kartoteka policyjna  BrE potocznie [niepoliczalny]
  Nobody wants to be in the form. (Nikt nie chce być w kartotece policyjnej.)
  He is in our form. (On widnieje w naszej kartotece policyjnej.)
 6. formatka

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
  They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
  I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 2. kształtować, formować [przechodni/nieprzechodni]
  There are six chapters but they do not form a book. (Jest tam sześć rozdziałów, ale nie formują one książki.)
  Your character forms from the very beginning. (Twój charakter kształtuje się od samego początku.)
 3. stanowić, być [przechodni]
  His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
  These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
  They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
  Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 5. nawiązywać (np. znajomość) [przechodni]
  We've formed a relationship when we worked together. (Nawiązaliśmy znajomość, kiedy pracowaliśmy razem.)
  I form new relationships easily. (Łatwo nawiązuję nowe znajomości.)
 6. kształtować (kogoś), mieć wpływ
  His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
  This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "forme"

rzeczownik