"wyrabiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrabiać" po polsku

wyrabiać [przechodni]

obrazek do "knead" po polsku
czasownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
   They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
   Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 2. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [przechodni]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 3. knead
 1. miss a deadline