"robota" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robota" po polsku

robota

rzeczownik
 1. labour BrE , labor AmE ****
 2. making *
 3. gaff
 4. darg    AusE
 5. yakka , yakker , yacker    AusE potocznie
rzeczownik
 1. robot , **
  • automat, robot [policzalny]
   The robot used to make me a really great breakfast. (Ten automat robił dla mnie pyszne śniadania.)
   It is a robot and he will do what I say. (To jest robot i zrobi, co mu każę.)
 2. droid
  • droid, robot
   I wish I had a droid which would do the chores for me. (Marzę o tym, by mieć droida, który wykonywałby za mnie prace domowe.)