Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"trud" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trud" po polsku

trud

obrazek do "effort" po polsku This requires a group effort!
rzeczownik
 1. effort *****
  • wysiłek, trud [niepoliczalny]
   I've put a lot of effort into this. (Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.)
   I figured it was wasted effort. (Zorientowałem się, że to był daremny wysiłek.)
 2. trouble ****
  • trud, wysiłek [niepoliczalny]
   Thank you for your trouble. (Dziękuję za twój wysiłek.)
   My trouble was appreciated and I got promoted. (Mój trud został doceniony i dostałem awans.)
   It cost him a lot of trouble to win the race. (Wygranie wyścigu kosztowało go wiele wysiłku.)
 3. labour BrE , labor AmE ****
 4. hardship *
  • trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenia życiowe
   Her mother lost her husband and lives in great hardship with four other children. (Jej matka straciła męża i żyje w niedostatku z czwórką innych dzieci.)
   Their adventure was full of hardships. (Ich przygoda była pełna niewygód.)
 5. sweat **
  • ciężka praca, trud potocznie [tylko liczba pojedyncza]
   Building a house is a sweat. (Budowanie domu jest ciężką pracą.)
   He was working in the garage all day and it was a sweat. (On pracował w garażu cały dzień i to była ciężka praca.)
   He appreciated my sweat and gave me a promotion. (On docenił mój trud i dał mi awans.)
 6. fatigue **
 7. strenuousness