TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"trudny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trudny" po polsku

trudny

obrazek do "difficult" po polsku
przymiotnik
 1. difficult *****
  • trudny
   The test was very difficult. (Test był bardzo trudny.)
   It wasn't as difficult as we expected. (To nie było tak trudne, jak się spodziewaliśmy.)
   He asked me a difficult question. (On zadał mi trudne pytanie.)
   link synonim: hard
  • trudny (związany z wieloma problemami)
   Life is difficult. (Życie jest trudne.)
   The surgery was difficult but the patient survived. (Operacja była trudna, ale pacjent przeżył.)
  • trudny (do zadowolenia)
   Your son is very difficult. I think he needs more discipline. (Twój syn jest bardzo trudny. Uważam, że potrzebuje więcej dyscypliny.)
   She is difficult - she is always complaining. (Ona jest trudna - zawsze narzeka.)
   link synonim: awkward
 2. tough **** , także: teugh ScoE
  • trudny, wymagający
   This is a tough decision. (To jest trudna decyzja.)
   It was a tough time for her. (To był dla niej trudny okres.)
  • niebezpieczny, trudny
   This competition is really tough, but I will enter anyway. (Ten konkurs jest bardzo niebezpieczny, ale wezmę w nim udział tak czy inaczej.)
   Our team will face a tough opponent tonight. (Nasza drużyna zmierzy się z niebezpiecznym przeciwnikiem dziś wieczorem.)
 3. hard , *****
  • trudny
   The maths exam was very hard. (Egzamin z matematyki był bardzo trudny.)
   She didn't even break a sweat because her task wasn't hard. (Nawet się nie spociła, bo jej zadanie nie było trudne.)
   link synonim: difficult
  • trudny, ciężki (pełen problemów)
   His life was very hard. (Jego życie było bardzo trudne.)
   After a hard day at work we had a drink or two. (Po ciężkim dniu w pracy wypiliśmy jeden czy dwa drinki.)
 4. complicated **
  • skomplikowany, trudny
   Our relationship was too complicated. (Nasz związek był zbyt skomplikowany.)
   Our marriage is complicated. (Nasze małżeństwo jest skomplikowane.)
   In his book, Marquez writes about complicated love. (W swojej książce, Marquez pisze o skomplikowanej miłości.)
   przeciwieństwo: easy
 5. rough **
  • burzliwy, niespokojny, trudny, ciężki (np. okres)
   It was a rough time for me, I had some serious problems. (To był dla mnie burzliwy okres, miałem trochę poważnych problemów.)
   Jane is tired because she had a rough night. (Jane jest zmęczona, ponieważ miała niespokojną noc.)
   Last year was a rough time for the entire family. (Zeszły rok był dla całej rodziny trudnym czasem.)
   This night was rough, I had to take my mother to the hospital. (Ta noc była niespokojna, musiałem zabrać moją mamę do szpitala.)
   We're having a rough patch, I think a lot about getting a divorce. (Mamy trudny okres, myślę dużo o rozwodzie.)
  • niewygodny, trudny (np. podróż)
   She's cranky, it's because she had a rough flight. (Ona jest marudna, to dlatego, że miała niewygodną podróż.)
   "How was your journey?" "Long and rough." ("Jak twoja podróż?" "Długa i niewygodna.")
 6. tricky *
  • trudny, podchwytliwy, zawiły (np. pytanie)
   Is this a tricky question? (Czy to jest podchwytliwe pytanie?)
 7. stiff **
  • trudny, niełatwy
   The task was stiff but I handled it. (Zadanie było niełatwe, ale poradziłem sobie z nim.)
   It was a stiff question. (To było trudne pytanie.)
 8. epic *
 9. arduous ,
 10. awkward , **
 11. troublesome
 12. tall ***
  • trudny, wymagający potocznie
   I helped her with a tall math task. (Pomogłem jej z trudnym zadaniem matematycznym.)
   It was a tall exam but I think I'll pass. (To był wymagający egzamin, ale myślę, że zdam.)
 13. taxing
 14. thorny
 15. messy *
 16. unsettled
 17. agonizing AmE , agonising BrE
  • trudny (np. trudna decyzja)
 18. spiny
 19. fiendish
 20. hairy
 21. hard going
 22. dure
 23. brain-busting
 24. fashious
  • niepokojący (np. problem), trudny (np. o sytuacji) (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt
 25. toughish
 26. gnarly potocznie , knarly BrE potocznie
 27. hard-knock
idiom
 1. a bit of a handful
prefiks
 1. dys-

Powiązane zwroty — "trudny"

rzeczownik
phrasal verb
przetrwać (np. trudny okres) = go through something
przetrwać coś (np. trudny okres) = get through something
przymiotnik
czasownik
pokonać (np. trudną trasę, trudny zakręt) = negotiate
utrudniać = hinder +10 znaczeń
przysłówek
trudno = too bad +4 znaczenia
idiom
wykrzyknik