ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"trudny wybór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trudny wybór" po polsku

trudny wybór

idiom
 1. tough choice
  • trudny wybór, ciężka decyzja
   It's a tough choice, but you have to make it. (To ciężka decyzja, ale musisz ją podjąć.)
   It was a tough choice, but I let her go. (To był trudny wybór, ale pozwoliłem jej odejść.)

"trudny wybór" — Słownik kolokacji angielskich

tough choice kolokacja
 1. tough przymiotnik + choice rzeczownik = trudny wybór, ciężka decyzja
  Bardzo silna kolokacja

  The family was left with a tough choice to make.

  Podobne kolokacje:
difficult choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
 1. difficult przymiotnik + choice rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  American military officials here say they face a difficult choice.

  Podobne kolokacje:
hard choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
 1. hard przymiotnik + choice rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The public needs to see him make the hard choice at least once in a while.

  Podobne kolokacje:
stark choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
 1. stark przymiotnik + choice rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Few political contests have given voters as stark and intriguing a choice.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo