"difficult choice" — Słownik kolokacji angielskich

difficult choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
  1. difficult przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    American military officials here say they face a difficult choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo