BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"tough" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tough przymiotnik

tough + rzeczownik
Kolokacji: 292
tough time • tough guy • tough decision • tough question • tough job • tough choice • tough competition • tough challenge • tough fight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
2. tough guy = twardziel, maczo (ironicznie) tough guy
5. tough job = nieustępliwa praca tough job
6. tough choice = trudny wybór, ciężka decyzja tough choice
  • The family was left with a tough choice to make.
  • And it is a tough choice for some of the staff.
  • But that's the sort of tough choice that will face any President in coming years.
  • In other words, we have to make some tough choices.
  • But when hard times hit, a number of tough choices present themselves.
  • He has some tough choices to make in the hours ahead.
  • Now is the time to go ahead and make the tough choices.
  • We're going to have to make some tough choices on defense.
  • "If not, some tough choices on ground forces will have to be made."
  • Back at home, increasingly, it seemed a tough choice to have to make.
8. tough challenge = poważne wyzwanie tough challenge
9. tough fight = nieustępliwa walka tough fight
10. tough standard = surowy standard tough standard
11. tough stance = nieustępliwe stanowisko tough stance
12. tough measure = twardy środek tough measure
14. tough situation = ciężka sytuacja tough situation
15. tough love = stanowczość i chłód wobec kogoś będące oznaką miłości tough love
16. tough issue = nieustępliwa kwestia tough issue
17. tough call = trudna decyzja tough call
18. tough law = twarde prawo tough law
19. tough part = twarda część tough part
20. tough thing = nieustępliwa rzecz tough thing
21. tough game = ciężka gra tough game
22. tough line = nieustępliwa linia tough line
23. tough year = nieustępliwy rok tough year
24. tough man = nieustępliwy człowiek tough man
25. tough battle = nieustępliwa bitwa tough battle
26. tough race = nieustępliwa rasa tough race
27. tough opponent = nieustępliwy przeciwnik tough opponent
28. tough penalty = surowa kara tough penalty
29. tough action = nieustępliwe działanie tough action
30. tough condition = twardy warunek tough condition
31. tough day = nieustępliwy dzień tough day
32. tough sanction = surowa aprobata tough sanction
33. tough loss = nieustępliwa strata tough loss
34. tough sell = coś ciężkiego do sprzedania, coś na co ciężko namówić kupujących tough sell
35. tough rule = nieustępliwa zasada tough rule
36. tough team = nieustępliwy zespół tough team
37. tough place = niebezpieczne miejsce tough place
38. tough policy = twarda polityka tough policy
39. tough task = ciężkie zadanie tough task
40. tough luck = twarde szczęście tough luck
41. tough problem = ciężki problem tough problem
42. tough test = surowy test tough test
43. tough spot = nieustępliwe miejsce tough spot
44. tough neighborhood = nieustępliwa dzielnica tough neighborhood
45. tough regulation = surowe rozporządzenie tough regulation
46. tough kid = nieustępliwe dziecko tough kid
47. tough approach = nieustępliwe podejście tough approach
48. tough case = nieustępliwy przypadek tough case
49. tough player = nieustępliwy gracz tough player
50. tough nut = twardy orzech tough nut
51. tough match = nieustępliwy mecz tough match
52. tough assignment = surowy przydział tough assignment
53. tough competitor = nieustępliwy konkurent tough competitor
54. tough position = nieustępliwa pozycja tough position
55. tough stand = nieustępliwy stojak tough stand
56. tough skin = twarda skóra tough skin
57. tough defense = nieustępliwa obrona tough defense
58. tough act = nieustępliwy czyn tough act
59. tough negotiation = surowe negocjacje tough negotiation
60. tough market = nieustępliwy rynek tough market
61. tough campaign = nieustępliwa kampania tough campaign
62. tough schedule = surowy harmonogram tough schedule
63. tough restriction = nieustępliwe ograniczenie tough restriction
64. tough stuff = mocne coś tough stuff
65. tough life = twarde życie tough life
66. tough customer = twardziel, twardy zawodnik tough customer
67. tough enforcement = nieustępliwe wprowadzanie w życie tough enforcement
68. tough woman = nieustępliwa kobieta tough woman
69. tough business = nieustępliwy biznes tough business
70. tough cookie = twarda sztuka, twardziel tough cookie
71. tough sentence = surowe zdanie tough sentence
72. tough road = nieustępliwa droga tough road
73. tough negotiator = nieustępliwy negocjator tough negotiator
74. tough environment = niebezpieczne środowisko tough environment
75. tough cop = nieustępliwa glina tough cop
76. tough fighter = nieustępliwy bokser tough fighter
77. tough one = nieustępliwy tough one
78. tough week = nieustępliwy tydzień tough week
79. tough work = nieustępliwa praca tough work
80. tough material = mocny materiał tough material
81. tough shot = nieustępliwy strzał tough shot
czasownik + tough
Kolokacji: 12
look tough • talk tough • hang tough • play tough • act tough • ...
przysłówek + tough
Kolokacji: 25
pretty tough • particularly tough • extremely tough • far tougher • mentally tough • ...
tough + przyimek
Kolokacji: 11
tough on • tough for • tough with • tough in • tough to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.