"difficult decision" — Słownik kolokacji angielskich

difficult decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudna decyzja
  1. difficult przymiotnik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He may have a pretty difficult decision to make here in the next couple of weeks himself.

powered by  eTutor logo