"important decision" — Słownik kolokacji angielskich

important decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna decyzja
  1. important przymiotnik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most important decision any couple can have, whether or not to start a family.

powered by  eTutor logo